Основні завдання

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


1. Реалізація державної політики в сферах освіти, культури, молоді та спорту.

2. Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, надання населенню якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту.

3. Розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти.

4. Забезпечення доступності освіти для всіх громадян, які проживають на території Шепетівського району.

5. Забезпечення підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотньому напрямку.

6. Популяризація фізичної культури та спорту, здорового способу життя.

7. Створення умов для відродження, розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України.