Якісна освіта

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

У Шепетівському районі функціонує 4 заклади дошкільної освіти, 2 дошкільні групи при НВК, якими охоплено 260 дітей віком від 3 до 6 років.

Головні пріоритети дошкільної освіти – забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості.

Робота закладів дошкільної освіти здійснюється:

 • шляхом модернізації;
 • осучаснення наявної матеріально-технічної бази;
 • широкого застосування інновацій та здоров’язберігаючих технологій;
 • використання ІКТ в повсякденному житті дошкільників, в продуктивній роботі педагогів.

Процес модернізації змісту дошкільної освіти спрямований на:

 • розвиток дошкільника, як активного свідомого та компетентного суб’єкта життєдіяльності;
 • виховання його уміння жити у злагоді з довкіллям та з собою, формування фізичної та психологічної готовності до навчання у школі.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Головне завдання – реалізація Концепції Нової української школи, нового Державного стандарту початкової освіти.

Напрямки роботи:

 • створення нового освітнього середовища;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • організація підвищення кваліфікації відповідної категорії вчителів;
 • підготовка громадськості до упровадження освітньої реформи.

Відділом освіти та культури, керівниками закладів освіти зроблена значна робота зі створення освітнього середовища у перших класах згідно рекомендацій НУШ та переліку, затвердженого наказом МОН України № 1028 від 13.07.2017 року, а саме: обладнано навчальні центри; класні кімнати облаштовані комплектами парт, меблями для освітнього середовища 1-го та 2-го класів; придбано засоби навчання та обладнання для 1-2-х класів.

У районному методичному кабінеті створено умови та ведеться ґрунтовна робота щодо методичного супроводу впровадження Концепції нової української школи та нового Державного стандарту початкової освіти.


БАЗОВА ТА ПОВНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Основні напрямки роботи:

 • реалізація Закону «Про освіту», Закону «Про повну загальну середню світу», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
 • формування ключових освітніх компетенцій учнів;
 • реалізація наскрізних змістових ліній оновлених програм;
 • створення наскрізної системи виховання.

Вчителі старшої та середньої школи активно використовують на своїх уроках сучасні методи навчання.

Створюючи передумови поглибленого вивчення окремих предметів, що в подальшому дасть можливість учням свідомо обрати профіль навчання, введено допрофільне навчання через факультативи та курси за вибором у 5-11 класах (понад 25 факультативів та курсів за вибором різних напрямів навчальної роботи).

На базі шкіл працюють спортивні гуртки, гуртки образотворчого мистецтва, вокальні, умілі руки тощо (понад 50 гуртків різних напрямів роботи). На базі Пліщинської школи працює учнівське лісництво, якому присвоєно звання зразкового. Учні Плесенської школи – члени ХОМА (Хмельницьке об’єднання молодих та активних).

У закладах освіти району на профільному рівні вивчаються:

 • українська мова – Пліщинська, Городнявська, Корчицька, Плесенська школи;
 • біологія, екологія – Михайлюцька, Пліщинська, Корчицька щколи;
 • історія України – Михайлюцька, Плесенська зош;
 • геометрія – Городнявська зош.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

З метою забезпечення дітям з особливими освітніми потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб, забезпечення прав таких осіб на освіту, сприяння розвитку їх особистості, поліпшення стану їх здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади інклюзивне навчання організовано у трьох закладах освіти району. В інклюзивних класах навчається 16 дітей, з них 12 учнів навчаються у Плесенській ЗОШ, 3 учні – у Городнявській ЗОШ, 1 учень – у Михайлюцькій зош.

Для реалізації корекційно-розвиткової складової навчальних планів інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти району регулярно здійснюється закупівля необхідних засобів для корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У Плесенській, Городнявській ЗОШ створено медіатеку для розширення можливостей навчального процесу та ресурсну кімнату для розвитку учнів і гармонізації їх психоемоційного стану. Завершується створення медіатеки у Михайлюцькій зош.


ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА, ПАТРІОТА

Пріоритетні напрямки роботи:

 • формування патріотизму;
 • збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
 • виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
 • формування національної свідомості;
 • формування соціальної активності;
 • виховання правової культури особистості;
 • формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
 • сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Виховання учнів здійснюється комплексно – через навчальний процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування – і носить послідовний характер.

У всіх закладах освіти оформлені куточки державної символіки.

У Хутірському НВК та Городнявській ЗОШ І-ІІІ ст. працюють шкільні музеї.

Школи району тісно співпрацюють з Шепетівською спілкою «Воїнів АТО» та «Афганістану». Спільно з ними проводяться акції «Милосердя», «Допоможи воїнам АТО», «Лист солдату».

У виховній роботі використовується педагогіка партнерства. На засідання батьківського всеобучу, батьківські збори виносяться актуальні питання «Ціннісне ставлення до природи», «Сім’я як основа толерантної поведінки школярів», «Виховання в учнів національної самосвідомості, гідності на основі звичаїв, традицій українського народу та засобів етнопедагогіки». Батьки залучаються до проведення виховних заходів.

У школах створена система органів учнівського самоврядування. У Плесенській ЗОШ діє шкільна служба порозуміння (медіатори), учні долучилися до молодіжного патріотично-правового руху учнівської молоді ХОМА.

Щорічно у закладах освіти проводяться екологічні акції «Посади дерево», «Годівничка», «День довкілля», «Розчисть джерело», волонтерські загони беруть участь в акціях «Ветеранське подвір’я».


ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Пріоритетні напрямки:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей засобами фізичної культури і спорту;
 • забезпечення взаємодії навчального і позаурочного процесу фізичного виховання для опанування цінностей фізичної культури, задоволення потреб дітей та учнівської молоді в заняттях фізичними вправами;
 • взаємодія з іншими зацікавленими організаціями, спортивною громадськістю.

З метою формування у дітей навичок здорового способу життя та підвищення рухової активності школярів на базі закладів освіти працюють тренери районної дитячої спортивної школи з різних видів спорту:

 • відділення стрільби з пневматичної зброї (Пліщинська ЗОШ);
 • відділення легкої атлетики (Городнявська, Червоноцвітська ЗОШ);
 • відділення футболу (Михайлюцька ЗОШ, Корчицький НВК).