Містобудівні умови та обмеження

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва

Документи, які подаються:

 • засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
 • ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);
 • викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
 • кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
 • черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – за умови відсутності містобудівного кадастру);
 • фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
 • містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

Платність надання адміністративної послуги: безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга: 10 робочих днів з дня реєстрації заяви з необхідним пакетом документів.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 • неподання визначених документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;
 • невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні;
 • документи подані особою, яка не має на це повноважень.

Реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва

2018 рік


2019 рік


2020 рік


2021 рік