До уваги внутрішньо переміщених осіб


Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам


Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи

1. Хто такі внутрішньо переміщені особи

Переглянути

Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

2. Кому и куди звертатися для постановки на облік  як ВПО

Переглянути

Особи від 14 років і старше

Для отримання довідки переселенця особам від 14 років і старше необхідно особисто звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або до уповноваженої особи, що визначена виконавчими органами сільських та селищних рад. Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника.

Діти до 14 років

Від імені малолітньої дитини звертаються батьки. Якщо дитина прибула без батьків, то заяву може подати родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина.

Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, установи охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення заяву подає керівник закладу.

Студенти

Студенти, які отримували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право отримати довідку переселенця, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання.

Ув’язнені

Особи, які відбували (відбувають) покарання в місцях позбавлення волі і мали (мають) місце прописки на тимчасово окупованій території або в районі проведення АТО, після звільнення мають право отримати довідку переселенця, якщо не хочуть повертатися до попереднього місця проживання.

Військовослужбовці Військовослужбовці, які проходили службу та мали зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території або в районі проведення АТО мають право отримати довідку переселенця (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу).

3. Яка інформація вказується в заяві

Переглянути

Заява про постановку на облік в якості ВПО містить наступну інформацію про заявника:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.

Увага! Як фактичне місце проживання не може бути вказана адреса органів державної влади або місцевого самоврядування, юридичних осіб або їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, де внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

4. Які документи подаються разом із заявою

Переглянути

Для отримання довідки переселенця разом із заявою необхідно подати один з документів, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України:

 • паспорт громадянина України (для повнолітніх);
 • свідоцтво про народження дитини (для повнолітніх);
 • інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника.

Якщо в документі є відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, довідка переселенця або відмова у видачі довідки (із зазначенням причин та підписана керівником уповноваженого органу) видається заявнику в день подачі заяви.

Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території.

Такими доказами можуть бути:

 • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
 • трудова книжка з записами про трудову діяльність;
 • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 • медичні документи;
 • фотографії;
 • відеозаписи;
 • інші документи.

Якщо заява про взяття на облік подається законним представником заявника, додатково подаються:

 • документ, що засвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки / усиновителі такий документ не подають.
 • свідоцтво про народження дитини, якщо оформляється дитина.

5. З яких причин можуть відмовити у видачі довідки ВПО

Переглянути

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:

 • у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 • у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 • заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
 • докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.

6. З яких причин можуть скасувати дію довідки ВПО

Переглянути

Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:

 • подала заяву про відмову від довідки;
 • вчинила злочин:
  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • терористичний акт;
  • втягнення у вчинення терористичного акту;
  • публічні заклики до вчинення терористичного акту;
  • створення терористичної групи чи терористичної організації;
  • сприяння вчиненню терористичного акту;
  • фінансування тероризму;
  • здійснення геноциду, злочини проти людяності або військового злочину;
 • повернулася в покинуте місце постійного проживання;
 • виїхала на постійне місце проживання за кордон;
 • подала завідомо недостовірні відомості.

Увага! Якщо ВПО не повідомить про повернення в покинуте місце постійного проживання, дія довідки може бути скасована на підставі інформації про тривалу відсутність (більше ніж 60 днів) особи за фактичним місцем проживання (інформація може бути отримана з державних реєстрів, які реєструють перетин лінії зіткнення).

7. Обов’язки внутрішньо переміщеної особи

Переглянути

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:

 • дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
 • повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;
 • в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов’язана повідомити про це в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від’їзду;
 • якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку ВПО повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.

Увага! При наявності у ВПО обґрунтованих причин термін відсутності за фактичним місцем проживання може бути збільшений з 60 до 90 днів. Для цього ВПО звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

Як оформити щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам

Переглянути

1. Хто має право на грошову допомогу і який її розмір

         Якщо у Вас є довідка переселенця та Ви перемістилися з АР Крим або населених пунктів, що входять до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, то держава може надати Вам щомісячну адресну допомогу на карту, відкриту в “Ощадбанку”, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг.

          Увага! Отримана грошова допомога не враховується при розрахунку сукупного доходу людини/сім’ї та не входить в довідку про доходи при оформленні субсидії  та ін.вид.допомог!

           Грошова допомога призначається на сім’ю і виплачується одному з її членів (уповноваженому представнику сім’ї) з письмової згоди на це від інших членів сім’ї. Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї, але не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Якщо до складу сім’ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, то сума збільшується, але не може перевищувати 3400 гривень на місяць, а для багатодітної сім’ї – 5000 гривень. Адресну допомогу можна оформити кожному члену сім’ї самостійно. Допомога виплачується щомісяця протягом 6 місяців з моменту звернення. Після чого вона може бути подовжена.

           Розміри грошової допомоги:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 1000 грн. на одну людину;
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину;
 • для інвалідів I групи – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2019 р це 1946,10 грн);
 • для інвалідів II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2019 р це 1721,55 грн);
 • для інвалідів III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на 01.01.2019 р це 1497,00 грн).

            Якщо в складі сім’ї, якій виплачується допомога, відбулися зміни, то розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформації компетентного органу.

2. Як оформити грошову допомогу

Якщо допомога оформляється вперше

Якщо щомісячна адресна допомога оформляється вперше або раніше вона виплачувалася не через “Ощадбанк”, то уповноважений представник сім’ї повинен звернутися в “Ощадбанк” за фактичним місцем проживання сім’ї (який вказано в довідці переселенця) для безкоштовного відкриття поточного рахунку.

Якщо допомога оформляється вперше, то прямо у відділенні “Ощадбанку” оформляються всі необхідні документи. Потім “Ощадбанк” передає документацію до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом 3 робочих днів.

Якщо допомога подовжується

Уповноваженому представнику сім’ї необхідно подати заяву про призначення щомісячної адресної допомоги на наступний шестимісячний строк до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або уповноваженій особі, визначеній виконавчими органами сільських і селищних рад.

3. Яку інформацію вказувати в заяві

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не вказується фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
 • зареєстроване і фактичне місце проживання (перебування);
 • наявність у кожного з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого за межами тимчасово окупованій території України і районів проведення антитерористичної операції;
 • наявність у кожного з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку і час, з якого особа там працює;
 • місце навчання (школа, садок, технікум, ліцей тощо) для відповідної категорії членів сім’ї.

4. Які документи необхідні для оформлення допомоги

Для отримання щомісячної адресної допомоги подаються такі документи:

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Оригінал та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 3. Оригінал і копія паспорта уповноваженого представника сім’ї.
 4. Оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН).
 5. Оригінал і копія свідоцтва про шлюб, завірена особистим підписом уповноваженого представника сім’ї.
 6. Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей, завірені особистим підписом уповноваженого представника сім’ї.
 7. Письмова згода про виплату допомоги представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згоду на обробку персональних даних (в довільній формі).
 8. Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо поточного рахунку, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі “Ощадбанку”.

Всі копії документів повинні бути завірені заявником – на копії документа пишеться словосполучення “копія вірна” та рядом ставиться підпис заявника і вказується його ПІБ.

5. Як оформити допомогу дитині без супроводу батьків

Якщо дитина переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, то грошова допомога на дитину виплачується за зверненням:

 • бабусі, дідусі, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, що безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;
 • інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання. При цьому заява на отримання допомоги має бути підписана батьками і завірено нотаріально;
 • служби у справах дітей, в наступних випадках:
  • дитина влаштована в професійно-технічний або вищий навчальний заклад і проживає в його гуртожитку;
  • догляд за дитиною, що залишилися без батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими), з якими у дитини склалися близькі стосунки (повинно бути рішення Служби у справах дітей відповідно до “Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної з захистом прав дитини”).

6.У яких випадках щомісячна адресна допомога не призначається

Щомісячна адресна допомога не призначається в таких випадках:

 • Будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення, яке не знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО.
 • Будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

7. З яких причин припиняється виплата допомоги

Виплата щомісячної адресної допомоги припиняється з наступного місяця, якщо:

 1. Уповноважений представник родини (на якого була оформлена щомісячна адресна допомога) подав заяву про припинення виплати.
 2. Державна служба зайнятості надала інформацію про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції.
 3. Внутрішньо переміщена особа знято з обліку (анульована довідка переселенця).
 4. Уповноважений орган виявив факт надання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги.
 5. У складі сім’ї є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, але фактично не працюють. При цьому особи не належать до таких категорій:
  1. громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
  1. громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку на підставі медичного висновку лікарсько-консультативної комісії;
  1. громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
  1. студенти денної форми навчання;
  1. громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років або інвалідами I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку.

         УВАГА! Грошова допомога для таких працездатних членів сім’ї зменшується на 50% і виплачується протягом двох місяців з дня її призначення, а на наступний період – припиняється. Особам працездатного віку, яким виплата допомоги була припинена, допомога на наступний термін не призначається!


В Україні пенсіонерам можуть надати додаткову грошову допомогу:

як і де отримати


В Україні постраждалі від російської агресії та незахищені верстви населення, зокрема і пенсіонери можуть одержати додаткову грошову допомогу від міжнародних організацій. Так, Міністерством соціальної політики України для цього була створена соціальна платформа єДопомога.

Детальніше

Як подати заявку

         Заявка на виплату грошової допомоги для пенсіонерів від міжнародних організацій заповнюється і подається на інформаційній платформі єДопомога – https://edopomoga.gov.ua.

         Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога. Там потрібно натиснути “Виплати від міжнародних організацій”, а потім “Заповнити заявку на допомогу”, вказавши реквізити рахунку у форматі IBAN. 

        Зазначається, що спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів, але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат ухвалюють міжнародні організації.

Яка сума допомоги

        Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень. Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходитимуть на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.

Виплати Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Детальніше

Це також програма ООН. Рада може виплачувати три місяці по 2220 гривень для кожного члена родини. Отримати ці гроші можуть українці, які мають офіційний статус переселенців або проживають в регіонах, що постраждали через бої.

Організація приймає заявки через мессенджер WhatsUp. На номер 0 800 609 844 треба надіслати текст “NRC”, а потім дотримуватись інструкції. Заявки розглядаються 10 днів, потім повідомляють про результат. Якщо заявку схвалять, гроші надійдуть через місяць.

Допомога Червоного Хреста

Детальніше

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України також виплачують гроші українцям, які проживають в регіонах, найбільше постраждалих від війни. Йдеться про 2500 гривень на одну людину протягом трьох місяців.

“Реєструватися для участі в програмі не потрібно. Кошти будуть виділені тим, хто відповідає критеріям, на основі інформації, отриманої Міжнародним Комітетом Червоного Хреста від Міністерства соціальної політики”, — повідомляє благодійна організація і просить остерігатися шахраїв: ані Мінсоцполітики, ані Червоний Хрест не будуть у рамках цієї програми реєструвати отримувачів онлайн чи будь-яким іншим способом.

У програму мають потрапити родини з Донецької, Луганської, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які були зареєстровані як малозабезпечені. При цьому немає різниці, чи ця сім’я виїхала, чи ні. А про участь повідомляють смс-повідомленнями.

Соціальна виплата від ЮНІСЕФ

Детальніше

Фонд допомагає під час війни українським сім’ям з дітьми. Це родини, які виховують:

 • троє і більше дітей до 18 років;
 • дитину до 18 років з інвалідністю.

“Допомога надається сім’ям незалежно від наявності чи відсутності статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої міжнародної гуманітарної організації з 24 лютого 2022 року”, — зазначає фонд.


Інформація для власників житла, які прихистили ВПО щодо виплати їм грошової компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб


       «Прихисток» – проєкт, створений для розміщення українців, які вимушені переїхати із зон бойових дій. Люди, які безкоштовно нададуть житло переселенцям, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну особу на комунальні послуги.

Як запропонувати своє житло внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію:

– Подайте заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт prykhystok.gov.ua, що ви готові прийняти у себе переселенців.

– При поселенні переселенців подайте відповідну заяву до органу місцевого самоврядування.

– Щомісяця до п‘ятого числа інформуйте орган місцевого самоврядування про кількість днів та переселенців, які проживали.

– Отримайте компенсацію.

Алгоритм дій, щоб отримати компенсацію

Переглянути

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» (далі – Порядок) громадяни України, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” безоплатно тимчасово розмістили внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), можуть отримати за це грошову компенсацію.

          Так, згідно з цим порядком отримувачем зазначеної компенсації є фізична особа – громадянин України віком від 18 років, яка є власниками житла або його представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності і безоплатно розмістила у цих приміщеннях ВПО (пункт 2 Порядку).

           Компенсація надається у безготівковій формі за рахунок коштів (абзац перший пункту 16 Порядку):

 • державного бюджету (зокрема і резервного фонду)
 • місцевих бюджетів (зокрема і резервного фонду)
 • підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
 • іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги
 • добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань
 • інших не заборонених законодавством джерел.

            Згідно із зазначеним порядком, для органів місцевого самоврядування передбачено низку повноважень, у т. ч. й з урахуванням визначених іншими актами Уряду з цього питання.

1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вносять до веб-ресурсу “Прихисток” https://prykhystok.gov.ua відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних у відповідній громаді для безоплатного розміщення ВПО (пункт 3 Порядку).

               З метою інституційного забезпечення реалізації зазначених та інших пов’язаних з цим повноважень пропонується у структурі апарату сільської/селищної/міської ради та її виконавчого комітету або іншого виконавчого органу місцевої ради утворити структурний підрозділ (сектор) або ж визначити посадову особу/посадові особи, до функцій яких віднести здійснення цієї діяльності (далі – посадові особи). До таких посадових осіб для внесення відповідних відомостей до веб-ресурсу «Прихисток» можуть звернутися і фізичні особи – власники житла. Зазначені відомості можуть вноситися як безпосередньо за особистої присутності фізичної особи – власника житла, так і за його заявою, складеною у довільній формі, в які повинні бути вказані відомості, необхідні для заповнення відповідної електронної картки у веб-ресурсі «Прихисток».

           Під час внесення відповідною посадовою особою за зверненням фізичної особи – власника житла відомостей до веб-ресурсу «Прихисток» зазначені посадові особи інформують фізичну особу – власника житла про те, що він зобов’язаний:

           не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, у якій зазначити прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з розміщених ВПО.

           Також необхідно наголосити особі, яка розмістили ВПО, що вона зобов’язана в день припинення розміщення ВПО або зміни їх кількості подати в довільній формі (у паперовій або в електронній формі на визначену електронну адресу) заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому житловому приміщенні (абзаци перший та третій пункту 4 Порядку), а також, що компенсація надається тільки за проживання осіб, які мають у встановленому порядку статус ВПО;

            не пізніше ніж протягом 5 днів з дня закінчення звітного місяця подавати зазначеним посадовим особам заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку для отримання відповідно компенсації (пункт 5 Порядку).

            Необхідно також повідомити власника житлового приміщення, що у разі подання ним заяви на компенсацію у паперовій формі йому необхідно буде пред’явити:

 • документ, який посвідчує його особу;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

            У разі подання ним заяви в електронній формі, то до такої заяви необхідно буде додати електронні копії (фотокопії):

 • документа, який посвідчує особу, що розмістила внутрішньо переміщених осіб;
 • документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження представника власника.

2. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) на підставі внесених до веб-ресурсу “Прихисток” відомостей формує реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній громаді (пункт 3 Порядку).

        Зазначеною постановою не затверджено формату реєстру такого житла.

           Проте, ураховуючи положення пункту 3 Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО (постанова КМУ від 29.04.2022 р. № 495), відповідно до якого уповноважений орган (сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органами), який прийняв рішення про формування фонду, призначеного для тимчасового проживання ВПО, веде облік житлових приміщень такого фонду за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14.05.2004 р. № 98 “Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання”, то і відповідний реєстр такого житла доцільно вести у формі, затвердженій зазначеним наказом, з урахуванням відомостей, зазначених у веб-ресурсі «Прихисток»  (додається).

          Зміни до зазначеного реєстру (зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому житловому приміщенні тощо) вносяться відповідними посадовими особами за поданою фізичною особою – власником житла заявою (абзац другий пункту 4 Порядку).

           Здійснення функцій щодо ведення реєстру житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній громаді, варто покласти (передбачити у посадових інструкціях) посадових осіб, які забезпечують внесення до веб-ресурсу «Прихисток» відомостей про приміщень приватного житлового фонду, доступних у відповідній громаді для безоплатного розміщення ВПО, та збір і розгляд заяв власників житла на отримання компенсації.

           Крім того ведення органами місцевого самоврядування відповідних реєстрів (обліків) житлового фонду для тимчасового проживання, у т. ч. для ВПО передбачено Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (частина дев’ята статті 11), а також постановою КМУ від 31.03.2004 р. N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання  користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» (абзац сьомий пункту 4 Порядку) та від 29.04.2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Тому ведення зазначених реєстрів (обліків) повинно було уже здійснюватися.

3. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) отримує та розглядає подані фізичними особами – власниками житла заяви на отримання компенсації протягом 5 робочих днів з дня їх отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви (пункт 6 Порядку). Тобто день подання заяви не враховується у перебіг п’ятиденного строку.

          Під час отримання заяв посадові особи перевіряють повноту їх заповнення, і у випадку потреби – надають консультативну допомогу у їх заповненні.

         Також посадові особи повинні поінформувати надавачів заяв про:

 • існуючі джерела покриття їм витрат за безкоштовне розміщення ними у житлових приміщеннях ВПО (державного бюджету (зокрема і резервного фонду); місцевих бюджетів (зокрема і резервного фонду); підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності; іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги; добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань; інших не заборонених законодавством джерел (абзац перший пункту 16 Порядку);
 • необхідність щомісяця, до 5 числа, наступного за звітним місцем, надання таких заяв до виконавчого органу сільської/селищної/міської ради (посадових осіб) (пункт 5 Порядку)
 • нарахуння їм компенсацій у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги (тому важливо звернути увагу заявника на перевірці правильності написання реквізитів свого банківського рахунку чи картки) (абзац перший пункту 6 Порядку);
 • підтвердження своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації, факту відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги у заявника, який розмістив ВПО (абзац другий пункту 16 Порядку);
 • можливість виплати заявнику компенсації за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань (у випадку розміщення 4-х і більш ВПО або вразливих категорій осіб, визначених у пункті 7 Порядку), тому його персональні дані можуть бути передані відповідній міжнародній організації, благодійній організації та громадському об’єднанню для здійснення компенсації (пункт 11 Порядку). А у разі відсутності у міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань коштів на компенсацію, виплати будуть здійснюється за рахунок інших, передбачених у Порядку джерел (абзаци третій, четвертий пункту 16 порядку);
 • перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розташування ВПО і що у випадку виявлення недостовірних даних — можливість прийняття рішення про відмову у призначенні компенсації (пункти 8, 9 Порядку);
 • методику розрахунку суми компенсації, визначну у пункті 15 Порядку.

           Відомості із заяв, у яких міститься інформація про розміщення 4-х і більше ВПО, осіб з інвалідністю, осіб старше 60-ти років, одиноких матерів, членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення, вноситься посадовими особами у перелік за формою згідно з додатком 2 до Порядку (пункт 7 Порядку). Зазначений перелік передбачає, що внесеним до нього особам, які розмістили ВПО, компенсація витрат буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань.

4. Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (посадові особи) проводять перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження ВПО, довідки про взяття на облік ВПО, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус (пункт 8 Порядку).

5. У разі встановлення за результатами перевірки факту надання у заяві недостовірної інформації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) приймає рішення про відмову у виплаті компенсації (пункт 9 Порядку).

6. За результатами перевірки виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) узагальнює надану у заявах інформацію і вносить її у переліки згідно з додатками 2 і 3 до Порядку (далі – переліки), визначають обсяг та джерело компенсації особам, які розмістили ВПО, та подають переліки до відповідної обласної чи Київської міської військових адміністрацій, до 12 числа місяця, що настає за звітним (пункт 10 Порядку).

         Сума компенсації розраховується посадовими особами з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі – людино-день), з дня її розміщення, але не раніше дати взяття її на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі – Портал Дія).

           Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у житловому приміщенні, наданому для їх розміщення, в кожний день місяця. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день (пункт 15 Порядку).7. Фінансування органом місцевого самоврядування в межах компетенції витрат на компенсацію за надання в громаді безоплатно житлових приміщень для розміщення ВПО здійснюється відповідно до пунктів 17 – 19 Порядку. 

ЖУРНАЛ обліку житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання загрузити тут.


До уваги отримувачів субсидій, пільг та грошових допомогMетодичнi матеріали щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та
цивільного населення, які постраждали від військової агресії РФ проти Украї
ни

Компенсація за пошкоджене та знищене нерухоме майно