Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

01 серпня 2019 року під час чергового засідання з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа було прийнято рішення щодо утворення комісії, затвердження Положення та склад комісії з використання у 2019 році субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

Головою комісії є перший заступник голови Шепетівської районної державної адміністрації, заступником голови комісії – начальник служби у справах дітей, секретарем – головний спеціаліст з питань сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. До складу комісії входять представники управління соціального захисту населення, управління доходів та фінансів, відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму районної державної адміністрації, відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства адміністрації, юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також уповноважені представники громадськості та інших установ.

До повноважень комісії належить:

 • формування потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і підготовка відповідних пропозицій;
 • уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;
 • перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
 • перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
 • перевірка наявості у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;
 • з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;
 • перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 • визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 616, заяву про придбання житла або виплату грошової компенсації дитина особисто подає до органу соціального захисту населення за місцем перебуванням на квартирному обліку.

До заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції додаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу дитини;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23—25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);
 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для проживання у ньому дітей, за формою згідно з додатком 1;
 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту/реконструкції, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 2 (у разі наявності житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване або стало непридатним для проживання);
 • звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;
 • фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);
 • копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);
 • копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);
 • копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
 • документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.

Документи, зазначені в абзацах шостому, восьмому — чотирнадцятому цього пункту, у разі придбання житла за рахунок коштів грошової компенсації подаються після вибору житлового приміщення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації не пізніше ніж через десять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до комісії подання про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

У разі неявки дитини розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

За більш детальною інформацією слід звертатися до Управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 47, місто Шепетівка, Хмельницька область.