Правові засади діяльності ССД

Конвенції

Конвенція ООН про права дитини


Кодекси

Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кримінальний кодекс України


Закони України

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про звернення громадян”


Постанови та розпорядження

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №565 “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №616 “Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 року №148 “Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року №268 “Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 року №465 “Деякі питання здійснення наставництва над дитиною”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року №230-р “Про схвалення Концепції Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”


Накази

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 14.06.2006 року №1983 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”

Наказ Держкомсім’ямолодь від 22.01.2004 року №99/8698 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення”

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 29.07.2009 року №2669 “Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах”

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 23.09.2009 року №3357 “Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу”

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 07.09.2009 року №3131/386 “Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї”

Наказ Мінсоцполітики від 20.01.2014 року №27 “Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”

Наказ Мінсоцполітики від 13.05.2016 року №509 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування законодавства з питань представництва інтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють”

Наказ Мінсоцполітики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 року №564/836/945/577 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення”

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2004 року №3/235 “Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.08.2008 року №479 “Про затвердження переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем”