Публічні документи

ІНФОРМАЦІЯ
про систему обліку інформації, якою володіє
апарат Шепетівської районної державної адміністрації

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації, підлягають обов’язковій реєстрації. Для реєстрації документів, що надходять до РДА та надсилаються нею, розпоряджень голови райдержадміністрації в апараті адміністрації застосовуються відповідні підсистеми системи обліку документів: «Вхідні документи», «Вихідні документи», «Облік звернень громадян», «Облік доручень голови», «Облік розпоряджень голови». Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

– реєстрацію та облік вхідної кореспонденції; – реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;

– реєстрацію та облік звернень громадян;

– реєстрацію та облік розпоряджень голови райдержадміністрації;

– реєстрацію та облік доручень голови райдержадміністрації;

– контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень РДА та доручень керівництва РДА;

– пошук документів за основними реквізитами та ключовими словами.

Розпорядження голови райдержадміністрації