Шепетівська районна
державна адміністрація

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Шепетівською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

письмово: 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47.(на конверті вказувати "Публічна інформація").

усно: телефон (03840) 4-03-18;

електронна пошта: zagal@sheprda.gov.ua

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді

ПУБЛІЧНІ ДОКУМЕНТИ


Інформація про систему обліку інформації, якою володіє апарат Шепетівської районної державної адміністрації

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації, підлягають обов'язковій реєстрації. Для реєстрації документів, що надходять до РДА та надсилаються нею, розпоряджень голови райдержадміністрації в апараті адміністрації застосовуються відповідні підсистеми системи обліку документів: "Вхідні документи", "Вихідні документи", "Облік звернень громадян", "Облік доручень голови", "Облік розпоряджень голови".

Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

- реєстрацію та облік вхідної кореспонденції;

- реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;

- реєстрацію та облік звернень громадян;

- реєстрацію та облік розпоряджень голови райдержадміністрації;

- реєстрацію та облік доручень голови райдержадміністрації;

- контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень РДА та доручень керівництва РДА;

- пошук документів за основними реквізитами та ключовими словами.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ


Порядок оскарження рішень розпорядникаінформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЗВІТ ПО ЗАПИТАМ


Дата надходження Зміст запиту Зміст відповіді Дата відповіді
22.01.2020 Про надання копій посадових інструкцій держслужбовців РДА Надано відповідь автору 28.01.2020
05.02.2020 Про екологічне становище Надано інформацію запитувачу в межах компетенції 10.02.2020
10.02.2020 Щодо видатків на придбання інтерактивного та комп’ютерного обладнання Надано відповідь автору 13.02.2020
04.03.2020 Про створення оперативних штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Надано відповідь автору 10.03.2020
18.03.2020 Щодо надбавок та премій працівникам РДА Надано відповідь автору 24.03.2020
10.04.2020
24.03.2020 Щодо закупівлі вантажної техніки за бюджетні кошти Надано інформацію запитувачу в межах компетенції 30.03.2020
25.03.2020 Про ремонт шкільних туалетів Надано відповідь автору 29.03.2020
14.04.2020 Щодо площі земель сільськогосподарського призначення Надано інформацію запитувачу в межах компетенції 16.04.2020
27.04.2020 Щодо преміювання керівних працівників РДА Надано відповідь автору 04.05.2020
05.05.2020 Щодо кількості громадських рад Надано інформацію запитувачу в межах компетенції 08.05.2020
26.05.2020 Щодо переліку та збереження документів (домові книги) Надано інформацію запитувачу в межах компетенції 29.05.2020