Про початок відбору кандидатур до складу Ради громадських організацій національних меншин (спільнот) України

Автор | 22.03.2024

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) повідомляє, що наказом ДЕСС Н-36/12 від 13.03.2024 «Про визначення кількісного складу Ради громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України» визначено кількісний склад Ради громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України (далі — Рада) у кількості ста двадцяти семи членів, затверджено Перелік національних меншин (спільнот) України, громадські об’єднання яких можуть бути представлені в Раді (додається) та оголошує початок відбору кандидатур до складу Ради.

Відповідно Положення про Раду затвердженого наказом ДЕСС від 02.10.2023  № Н-86/12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2017-23#Text

Громадські об’єднання кожної національної меншини (спільноти) України, визначеної наказом ДЕСС, можуть бути представлені в Раді не більше ніж однією особою.

Пропозиції щодо представників громадських об’єднань національних меншин (спільнот) до складу Ради подаються громадськими об’єднаннями відповідних національних меншин (спільнот), які зареєстровані в установленому законом порядку.

Пов’язані громадські об’єднання (громадські спілки) національних меншин (спільнот) можуть подати лише одну пропозицію щодо представника громадських об’єднань відповідної національної меншини (спільноти) до складу Ради.

Членами Ради не можуть бути особи, які одночасно є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, посадовими особами органів державної влади, правоохоронних органів, органів прокуратури, органів влади Автономної Республіки Крим, посадовими особами дипломатичної служби, посадовими особами місцевого самоврядування, членами консультативних, дорадчих органів ДЕСС.

Членами Ради не можуть бути особи, які не є громадянами України, мають непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість.

У разі якщо жодне громадське об’єднання певної національної меншини (спільноти) протягом визначеного строку не подало пропозиції щодо представника громадських об’єднань відповідної національної меншини (спільноти) до складу Ради формування її персонального складу відбувається без представника громадських об’єднань такої національної меншини (спільноти).

 Відповідно до пункту 21 Положення для забезпечення представництва громадських об’єднань певної національної меншини (спільноти) України в Раді громадське об’єднання цієї національної меншини (спільноти) України подає до ДЕСС заяву за формою згідно з додатком 1 до Положення, підписану уповноваженою особою керівного органу такого громадського об’єднання.

До заяви обов’язково додаються:

оригінал або засвідчена копія статуту (положення) громадського об’єднання національної меншини (спільноти) України;

оригінал або засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання національної меншини (спільноти) України про подання пропозиції щодо представника громадських об’єднань відповідної національної меншини (спільноти) України до складу Ради;

оригінал або засвідчена копія згоди особи, яка пропонується як представник громадських об’єднань відповідної національної меншини (спільноти) України до складу Ради, на її висунення;

біографічна довідка особи, яка пропонується як представник громадських об’єднань відповідної національної меншини (спільноти) України до складу Ради, із зазначенням відомостей про її прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, паспортні дані, найменування посади і місце роботи станом на день складення такої довідки, освіту, науковий ступінь (за наявності), трудову діяльність, громадську діяльність, відсутність незнятої та непогашеної в установленому законом порядку судимості, контактні дані (поштову адресу, номера телефону, адресу електронної пошти (за наявності));

відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти громадського об’єднання національної меншини (спільноти) України, контактний номер телефону, посилання на вебсайт громадського об’єднання національної меншини (спільноти) України (за наявності) та сторінки у соціальних мережах (за наявності);

згода особи, яка пропонується як представник громадських об’єднань відповідної національної меншини (спільноти) України до складу Ради, на оприлюднення її біографічної довідки в разі набуття статусу члена Ради, крім відомостей про паспортні дані та контактні дані, у довільній формі.

  Документи, зазначені в пункті 21 цього Положення, подаються громадськими об’єднаннями національних меншин (спільнот) України в паперовій або в електронній формі.

Документи в електронній формі готуються із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, а також законодавства у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Листи підтримки кандидата від інших громадських об’єднань  національної меншини (спільноти)  будуть вважатися важливим аргументом на користь кандидата.

Подання необхідно направляти на електронну пошту ДЕСС info@dess.gov.ua до 29 березня 2024 року включно.

Консультації, за потреби, надає – Віктор Коврей, начальник Відділу співпраці з етнічними спільнотами ДЕСС, електронна пошта: viktor.kovrey@dess.gov.ua.

Перелік національних меншин (спільнот) України, громадські об’єднання яких можуть бути представлені в Раді громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *