ПОВІДОМЛЕННЯ щодо формування громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації

Автор | 19.01.2022


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №
996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року №
353), розпорядження голови Шепетівської районної державної адміністрації від
15.11.2021 року № 285/2021-р «Про створення ініціативної групи з підготовки установчих
зборів щодо формування громадської ради при Шепетівській районній державній
адміністрації», протоколу засідання громадської ради при районній державній
адміністрації №3 від 15.11.2021 року повідомляємо, що склад громадської ради при
районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) буде формуватися шляхом
рейтингового голосування на установчих зборах у кількості 35 осіб.
Орієнтовна дата проведення установчих зборів: 24 березня 2022 року.
Час: 10.00
Місце: Шепетівська районна державна адміністрація, вул. Героїв Небесної Сотні, 47
Порядок проведення установчих зборів
Формування Громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом
рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства
кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.
Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які
допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Участь у
голосуванні за довіреністю не допускається.
Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони
делегують до складу Громадської ради:
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства (громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій,
творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та
їх об’єднань, засобів масової інформації), які зареєстровані в установленому порядку.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення
Шепетівською районною державною адміністрацією повідомлення про формування
складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують
проєкти тощо на території Шепетівського району.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури
та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв,
місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому
електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на
обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два
і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи
спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до
складу однієї Громадської ради.
До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих
рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Перелік документів, які необхідно подати кандидатам для участі в установчих
зборах:
— прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту
громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або
рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на
обрання до складу громадської ради;
— заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з
наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних”, підписана ним особисто;
— біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця
народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або
громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси
електронної пошти (за наявності);
— відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства
(проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми,
друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної,
регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний
фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення
органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
— відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону;
— мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського
суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та
бачення щодо роботи у такій раді;
— фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також
посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у
соціальних мережах (за наявності).
Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника з
наданням згоди на обробку персональних даних подаються у паперовому та
електронному вигляді до відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
та внутрішнього аудиту Шепетівської районної державної адміністрації, вулиця Героїв
Небесної Сотні, 47 (каб. 318).
Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до
ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень,
досвід роботи (за наявності).
Строк подання документів: до 23 лютого 2022 року до 17.00 год.
Прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи:
Пісарцов Дмитро, info@sheprda.gov.ua, тел. (03840) 4-03-18.

Детальніше: https://sheprda.gov.ua/diialnist-rda/hromadska-rada/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *