Забезпечення житлом

Хто має на це право?

Право на поліпшення житлових умов мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих.

Жилі приміщення надаються, враховуючи кількість членів сім’ї особи, яка має право на пільгу. При цьому надається 13,65 кв.м. на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.

На квартирний облік беруться особи, які постійно проживають або зареєстровані у даному населеному пункті. Житло може бути надане, якщо виділено фінансування з бюджету на окремі програми для окремих категорій населення.

Які мають бути підстави?

Підставою може бути те, що приміщення не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам. Це встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО (ОСББ) за участю представників громадськості, у разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби.

Таке рішення має отримати документальне підтвердження, а саме: актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком; технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність; висновком проектної або науково-дослідної організації (при необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість/недоцільність проведення капремонту; висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам.

Ще одна підстава – площа житла нижча за встановлений рівень. Це визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад, разом з радами профспілок.

Підставами також визнаються проживання у гуртожитку; проживання в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або осіб різної статі старші за 9 років, крім подружжя; проживання понад 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватноі власності; проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках; тяжка форма хронічного захворювання, що не дозволяє проживати в комунальній квартирі або в одніи кімнаті з членами своєї сім’ї (перелік захворювань у Додатку 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 №52).

Підставою також є статус внутрішньо переміщеної особи з числа учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, та членів їх сімей, та членів сімей загиблих.

Які документи потрібні для постановки на квартирний облік?

Заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім’ї, які разом проживають);

 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (форма 3, видає ЖЕО);
 • копія посвідчення УБД/інваліда війни/члена сім’ї загиблого;
 • довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);
 • копії паспорту (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного коду всіх членів сім’ї.

Ці документи потрібні в обов’язковому порядку. Окрім того, в залежності від підстави постановки на облік можуть знадобитися:

 • акт обстеження житлових умов;
 • оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність тяжкої форми хронічного захворювання;
 • довідка про участь в АТО;
 • копії посвідчень;
 • довідка соц.захисту про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; копії довідок про перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (для ВПО);
 • довідка/виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та технічним нормам;
 • інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації;
 • копія договору піднайму/найму жилого приміщення;
 • копія технічного паспорту квартири або копії сторінок технічного паспорту будинку, свідоцтво про право власності.

Як відбувається постановка на квартирний облік?

Спочатку потрібно звернутись за консультацією в виконавчий комітет та отримати форму заяви. Потім потрібно зібрати необхідні документи та подати до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік. Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк з дня подання всіх документів. Далі Ви маєте отримати письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви. Згодом дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла і отримати ордер на жиле приміщення.

Пам’ятайте, що члени сімей загиблих, особи з інвалідністю I і II, та внутрішньо – переміщені особи, з числа учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю IIІ групи мають право на грошову компенсацію в разі неотримання житла.

Внутрішньо-переміщені особи, з числа учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю IIІ групи, та члени їх сімей беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. При цьому не враховується наявність чи відсутність нерухомого майна на окупованій території чи лінії зіткнення.