Сім’ї загиблих ветеранів війни

Встановлення статусу, видача посвідчень / довідок, продовження строку дії посвідчень (вклеювання бланка-вкладки) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

Інформація про послугу

Утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія, батьки, дружина/чоловік, які не одружилися вдруге, діти, які не мають і не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти мають право на послугу. Для цього необхідно отримати статус члена сім’ї загиблої особи.

Як отримати і що для цього потрібно:

Де отримати

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися:

 фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

 • Заява у довільній формі
 • Висновок судово-медичної експертизи – для членів сімей загиблих (померлих) цивільних осіб
 • Державні нагороди та ордени і медалі колишнього Союзу РСР за бойові дії армії в період Другої світової війни та війни 1938–1939 років з імперіалістичною Японією (крім ювілейних) – для дружин (чоловіків), батьків, неповнолітніх дітей, зазначених в пункті 3 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла – для членів загиблих (померлих) волонтерів, зазначених у пункті 2 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань АТО у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах АТО у період її проведення – для членів загиблих (померлих) осіб зі складу добровольчих формувань, які не були включені до складу ЗСУ та інших військових формувань, зазначених у пункті 4 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчим формуванням, до складу якого входила особа, що померла (загинула), завдань АТО у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією чи іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення – для членів загиблих (померлих) осіб зі складу добровольчих формувань, які були включені до складу ЗСУ та інших військових формувань, зазначених у пункті 3 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Довідка МСЕК, що підтверджує наявність в померлого учасника бойових дій та учасника війни за життя інвалідності від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин – для дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій та учасників війни, зазначених в абзаці першому пункту 2 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Довідка МСЕК, що підтверджує наявність в чоловіка (дружини) за життя інвалідності, пов’язаної з перебуванням на фронті у період Другої світової війни – для дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, зазначених в абзаці першому пункту 2 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Документи про безпосереднє виконання завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також інші видані державними органами офіційні документи, що містять достатні докази про безпосередню участь особи, яка померла (загинула), у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Свідомо неправдиве показання свідка про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством – для членів загиблих (померлих) осіб зі складу добровольчих формувань, які були включені до складу ЗСУ та інших військових формувань, зазначених у пункті 3 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Документи про безпосереднє залучення особи, яка загинула (пропала безвісти) чи померла, до забезпечення проведення АТО/ООС та у період здійснення зазначених заходів, про виконання особою мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах та у період здійснення зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень, документи, що підтверджують виконання підприємством, установою і організацією мобілізаційних завдань (замовлень), а також документи, що були підставою для прийняття керівником підприємства, установи і організації рішення про направлення особи у таке відрядження – для членів сімей працівників підприємств, установ і організацій, зазначених у пункті 5 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в АТО/ООС, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – для членів загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, поліцейських та інших правоохоронних і військових формувань, зазначених у пункті 5 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім членів сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, та членів сімей працівників підприємств, установ і організацій)
 • Документи про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – для членів сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, зазначених у пункті 5 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Документи, які підтверджують проходження служби у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни та війни 1938–1939 років з імперіалістичною Японією – для дружин (чоловіків), батьків, неповнолітніх дітей, зазначених в пункті 3 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До клопотання додаються документи або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що підтверджують участь особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в АТО – для членів загиблих (померлих) осіб зі складу добровольчих формувань, які не були включені до складу ЗСУ та інших військових формувань, зазначених у пункті 4 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Контракт добровольця територіальної оборони (копія) – для членів сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, зазначених у пункті 5 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Копія договору про провадження волонтерської діяльності (за наявності) або копія договору про надання волонтерської допомоги – для членів загиблих (померлих) волонтерів, зазначених у пункті 2 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Ордени і медалі колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу – для дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни, зазначених в абзаці другому пункту 2 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни – для дружин (чоловіків), зазначених у пункті 2 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Посвідчення учасника бойових дій та документ, що підтверджує навчання за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – для дітей померлих учасників бойових дій, які недосягли 23 років, зазначених в пункті 4 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування – для членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців
 • Рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення АТО/ООС особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла, – за відсутності документів (крім свідоцтва про смерть (копії) або повідомлення про загибель особи та висновку судово-медичної експертизи) – для членів загиблих (померлих) волонтерів, зазначених у пункті 2 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Свідоцтво про народження дитини (копія) – для дітей загиблих (померлих)
 • Свідоцтво про народження особи (копія) – для батьків загиблого (померлого)
 • Свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи – для членів сімей загиблих (померлих)
 • Свідоцтво про шлюб (копія) – для дружин (чоловіків)
 • Свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС, завірені печаткою військової частини – для членів загиблих (померлих) волонтерів, зазначених у пункті 2 статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 • Сторінки паспортів з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації (копії) – для повнолітніх членів сімей загиблих (померлих)

Умови і випадки надання

Для надання послуги членам сім’ї загиблого (померлого) необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (для ВПО з їх числа – за місцем перебування на обліку як ВПО) із заявою і документами, зазначеними у переліку.

Послуга надається членам сімей загиблих (померлих), до яких належать:

– утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

– батьки;

– один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

– діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

– діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття.

Повнолітнім членам сім’ї загиблого (померлого) та дітям, які досягли 14-річного віку, видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого” або “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”, а дітям, які недосягли 14-річного віку, – довідка (видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини).

При досягненні дітьми 18-річного віку їм у посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує строк дії посвідчення на наступний рік за умови, що вони не створили власної сім`ї (не народили дитину або не уклали шлюб).

Результат та способи отримання результату

 • Рішення про встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи
 • Видача посвідчення члена сім’ї загиблої (померлої) особи або довідки – для дитини, що недосягла 14-річного віку
 • Відмова у встановленні статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи

Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк надання послуги

 30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

 Підстави для відмови у наданні послуги

Не повний перелік документів

Надана недостовірна інформація

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Окружний адміністративний суд

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

статті 10 та 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

абзац 15 частини першої статті 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

пункти 2-6 Порядку Постанови КМУ від 23.09.2015 № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України”;

пункти 4-8 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”.