Особа з інвалідністю внаслідок війни

Встановлення статусу, видача посвідчень, продовження строку дії посвідчень (вклеювання бланка-вкладки) особам з інвалідністю внаслідок війни

Підстави для отримання

 Встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, безпосередньої участі в антитерористичній операції або з інших підстав, визначених статтею 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  • Для установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни подається:

1.1. Заява в довільній формі.

1.2. Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

1.3. Сторінки паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації (копії).

1.4. Постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування – для військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 та пунктах 1, 2, 6-8 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.5. Документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в АТО/ООС та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, поліцейських та інших правоохоронних і військових формувань та добровольців зі складу добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, зазначених у пунктах 11 та 12 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, та працівників підприємств, установ, організацій).

1.6. Контракт добровольця територіальної оборони та документи про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України– для осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, зазначених у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.7. Документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО/ООС безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в АТО/ООС (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, документи про виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ і організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження – для працівників підприємств, установ, організацій, зазначених у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.8. Клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни командира добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання АТО. Клопотання подається командирами у місячний строк з дня надходження відповідної заяви органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання добровольця. У разі неподання клопотання, добровольці можуть подати до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання документи без такого клопотання. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в АТО, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни – для добровольців зі складу добровольчих формувань, що не були включені до складу ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, зазначених у пункті 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.9. Довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань АТО у взаємодії із ЗСУ, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення – для добровольців зі складу добровольчих формувань, що не були включені до складу ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, зазначених у пункті 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.10. Довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС у разі відсутності зазначеної довідки – для волонтерів, зазначених у пункті 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.11. Документи про участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі формувань Цивільної оборони – для осіб, зазначених у пункті 9 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

2. Для продовження строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни подається:

2.1. Заява в довільній формі.

2.2. Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Умови і випадки надання

На період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування строк дії посвідчень з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, виданих особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено із строком перегляду та строк якого припав на період воєнного стану, якщо медико-соціальною експертною комісією не було проведено повторний огляд, продовжується без звернення таких осіб до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (Постанова КМУ від 16 грудня 2022 р. № 1390 “Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану”).

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час:

– захисту Батьківщини;

– виконання інших обов’язків військової служби, пов’язаних з перебуванням на фронті в інші періоди;

– виконання інших обов’язків військової служби, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи або ядерних аварій або ядерних випробувань або з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або іншим ураженням ядерними матеріалами;

– виконання службових обов’язків особами начальницького і рядового складу органів МВС та КДБ колишнього СРСР, МВС України, СБУ;

– виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання;

– участі у бойових дій на території інших держав при перебуванні у цих державах;

– участі у Революції Гідності.

– безпосередньої участі в АТО/ООС, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

– у районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період;

– від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року до 24 лютого 2022 року – на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з 24 лютого 2022 року – на території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

– ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі формувань Цивільної оборони.

Заявник або її представники подають письмову заяву та документи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад.

Рішення про установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни приймається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад за місцем реєстрації громадянина.

Де отримати

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

Як замовити послугу

 Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника

Хто може звернутися: фізична особа

Результат та способи отримання результату

1. Вручено нагрудний знак “Ветеран війни – особа з інвалідністю”.

2. Видано посвідчення з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”.

3. Вклеєно бланк-вкладку у посвідчення з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” для продовження терміну його дії.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк надання послуги

У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

 Підстави для відмови у наданні послуги

Подання документів не в повному обсязі

Недостовірність відомостей у документах, поданих заявником

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Окружний адміністративний суд

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

стаття 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

абзац 15 частини першої статті 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

пункти 2, 4-7, 9 Порядку Постанови КМУ від 08.09.2015 №685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”;

пункти 3, 7, 9-10 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни Постанови КМУ від 12.05.1994 №302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”.