Шепетівська районна
державна адміністрація

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА


Закон України “Про освіту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”

Постанова від 21 лютого 2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”

Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

Концепція Нової української школи

План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017—2020 роки

Концепція розвитку громадянської освіти

Проект наказу “Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Проект Державного стандарту базової середньої освіти

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


1. Реалізація державної політики в сферах освіти, культури, молоді та спорту.

2. Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, надання населенню якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту.

3. Розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти.

4. Забезпечення доступності освіти для всіх громадян, які проживають на території Шепетівського району.

5. Забезпечення підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотньому напрямку.

6. Популяризація фізичної культури та спорту, здорового способу життя.

7. Створення умов для відродження, розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України.

ВЧИМО І НАВЧАЄМОСЬ НА КАРАНТИНІ


12 березня 2020 року усі заклади освіти були закриті на карантин через епідемію коронавірусної інфекції (COVID-19).

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Всі заклади дошкільної освіти переведені на дистанційне навчання. Вихователі проводять заняття з дітьми через онлайн-канали, скайп, вайбер та надають рекомендації батькам.

Дітям дошкільного віку пропонуються ігрові, трудові та художньо-продуктивні заняття.

За працівниками закладів дошкільної освіти, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, зберігається середній заробіток за час простою.

Перелік ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку.

Поради батькам від ЮНІСЕФ Україна та МОН:

Як говорити з дітьми про COVID-19

Як говорити про короновірус з дітьми молодшого віку

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

До кінця карантину навчання відбувається лише дистанційно.

Структуру та форму дистанційного навчання визначає педагогічна рада школи, враховуючи освітню програму, навчальний план та особливості кожного закладу і регіону.

Кожна школа адаптує програму до технічних можливостей учнів і вчителів.

ПОПУЛЯРНІ ЗАПИТИ

Дистанційне навчання

Зарахування до 1 класу

Вчителі

ДПА

ЗНО

Вступна кампанія ЗВО 2020

Реєстрація на ЗНО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

У Шепетівському районі функціонує 4 заклади дошкільної освіти, 2 дошкільні групи при НВК, якими охоплено 260 дітей віком від 3 до 6 років.

Головні пріоритети дошкільної освіти - забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості.

Робота закладів дошкільної освіти здійснюється:

 • шляхом модернізації;
 • осучаснення наявної матеріально-технічної бази;
 • широкого застосування інновацій та здоров’язберігаючих технологій;
 • використання ІКТ в повсякденному житті дошкільників, в продуктивній роботі педагогів.

Процес модернізації змісту дошкільної освіти спрямований на:

 • розвиток дошкільника, як активного свідомого та компетентного суб’єкта життєдіяльності;
 • виховання його уміння жити у злагоді з довкіллям та з собою, формування фізичної та психологічної готовності до навчання у школі.
ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Головне завдання - реалізація Концепції Нової української школи, нового Державного стандарту початкової освіти.

Напрямки роботи:

 • створення нового освітнього середовища;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • організація підвищення кваліфікації відповідної категорії вчителів;
 • підготовка громадськості до упровадження освітньої реформи.

Відділом освіти та культури, керівниками закладів освіти зроблена значна робота зі створення освітнього середовища у перших класах згідно рекомендацій НУШ та переліку, затвердженого наказом МОН України № 1028 від 13.07.2017 року, а саме: обладнано навчальні центри; класні кімнати облаштовані комплектами парт, меблями для освітнього середовища 1-го та 2-го класів; придбано засоби навчання та обладнання для 1-2-х класів.

У районному методичному кабінеті створено умови та ведеться ґрунтовна робота щодо методичного супроводу впровадження Концепції нової української школи та нового Державного стандарту початкової освіти.

БАЗОВА ТА ПОВНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Основні напрямки роботи:

 • реалізація Закону «Про освіту», Закону «Про повну загальну середню світу», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
 • формування ключових освітніх компетенцій учнів;
 • реалізація наскрізних змістових ліній оновлених програм;
 • створення наскрізної системи виховання.

Вчителі старшої та середньої школи активно використовують на своїх уроках сучасні методи навчання.

Створюючи передумови поглибленого вивчення окремих предметів, що в подальшому дасть можливість учням свідомо обрати профіль навчання, введено допрофільне навчання через факультативи та курси за вибором у 5-11 класах (понад 25 факультативів та курсів за вибором різних напрямів навчальної роботи).

На базі шкіл працюють спортивні гуртки, гуртки образотворчого мистецтва, вокальні, умілі руки тощо (понад 50 гуртків різних напрямів роботи). На базі Пліщинської школи працює учнівське лісництво, якому присвоєно звання зразкового. Учні Плесенської школи – члени ХОМА (Хмельницьке об'єднання молодих та активних).

У закладах освіти району на профільному рівні вивчаються:

 • українська мова – Пліщинська, Городнявська, Корчицька, Плесенська школи;
 • біологія, екологія – Михайлюцька, Пліщинська, Корчицька щколи;
 • історія України – Михайлюцька, Плесенська зош;
 • геометрія – Городнявська зош.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

З метою забезпечення дітям з особливими освітніми потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб, забезпечення прав таких осіб на освіту, сприяння розвитку їх особистості, поліпшення стану їх здоров'я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади інклюзивне навчання організовано у трьох закладах освіти району. В інклюзивних класах навчається 16 дітей, з них 12 учнів навчаються у Плесенській ЗОШ, 3 учні – у Городнявській ЗОШ, 1 учень – у Михайлюцькій зош.

Для реалізації корекційно-розвиткової складової навчальних планів інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти району регулярно здійснюється закупівля необхідних засобів для корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У Плесенській, Городнявській ЗОШ створено медіатеку для розширення можливостей навчального процесу та ресурсну кімнату для розвитку учнів і гармонізації їх психоемоційного стану. Завершується створення медіатеки у Михайлюцькій зош.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА, ПАТРІОТА

Пріоритетні напрямки роботи:

 • формування патріотизму;
 • збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
 • виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
 • формування національної свідомості;
 • формування соціальної активності;
 • виховання правової культури особистості;
 • формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
 • сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Виховання учнів здійснюється комплексно - через навчальний процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування - і носить послідовний характер.

У всіх закладах освіти оформлені куточки державної символіки.

У Хутірському НВК та Городнявській ЗОШ І-ІІІ ст. працюють шкільні музеї.

Школи району тісно співпрацюють з Шепетівською спілкою «Воїнів АТО» та «Афганістану». Спільно з ними проводяться акції «Милосердя», «Допоможи воїнам АТО», «Лист солдату».

У виховній роботі використовується педагогіка партнерства. На засідання батьківського всеобучу, батьківські збори виносяться актуальні питання «Ціннісне ставлення до природи», «Сім’я як основа толерантної поведінки школярів», «Виховання в учнів національної самосвідомості, гідності на основі звичаїв, традицій українського народу та засобів етнопедагогіки». Батьки залучаються до проведення виховних заходів.

У школах створена система органів учнівського самоврядування. У Плесенській ЗОШ діє шкільна служба порозуміння (медіатори), учні долучилися до молодіжного патріотично-правового руху учнівської молоді ХОМА.

Щорічно у закладах освіти проводяться екологічні акції «Посади дерево», «Годівничка», «День довкілля», «Розчисть джерело», волонтерські загони беруть участь в акціях «Ветеранське подвір’я».

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Пріоритетні напрямки:

 • збереження та зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури і спорту;
 • забезпечення взаємодії навчального і позаурочного процесу фізичного виховання для опанування цінностей фізичної культури, задоволення потреб дітей та учнівської молоді в заняттях фізичними вправами;
 • взаємодія з іншими зацікавленими організаціями, спортивною громадськістю.

З метою формування у дітей навичок здорового способу життя та підвищення рухової активності школярів на базі закладів освіти працюють тренери районної дитячої спортивної школи з різних видів спорту:

 • відділення стрільби з пневматичної зброї (Пліщинська ЗОШ);
 • відділення легкої атлетики (Городнявська, Червоноцвітська ЗОШ);
 • відділення футболу (Михайлюцька ЗОШ, Корчицький НВК).

РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ, ОЛІМПІЙСЬКИХ ТА НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ В ШЕПЕТІВСЬКОМУ РАЙОНІ


У районі розроблена і виконується Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, працює ШРДЮСШ «Колос». Загальна кількість учнів, що займається в ШРДЮСШ «Колос» протягом року становить 400 юних спортсменів. У 2019 році за підсумками результатів змагань було присвоєно 80 юнацьких розрядів.

За сприяння Асоціації футболу України, Хмельницької обласної федерації футболу, федерації футболу Шепетівського району та ОТГ у вересні 2019 року проведено всеукраїнський фестиваль Чемпіонів «Відкритий урок футболу» в якому взяли участь 248 дітей Шепетівського району та ОТГ.За сприяння Асоціації футболу України, Хмельницької обласної федерації футболу, федерації футболу Шепетівського району та ОТГ у вересні 2019 року проведено всеукраїнський фестиваль Чемпіонів «Відкритий урок футболу» в якому взяли участь 248 дітей Шепетівського району та ОТГ.

Проведено 13 відкритих змагань першості ДЮСШ з футболу, баскетболу, дзюдо, легкої атлетики, кульової стрільби, що дало змогу залучити більше 300 юних спортсменів до участі у змаганнях. У відкритих першостях школи з футболу та міні-футболу змагалися більше 80 учнів відділення ШРДЮСШ «Колос» та юних футболістів з населених пунктів Шепетівського району та ОТГ.

Спільно з федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ у 2019 році було проведено 16 турнірів з футболу та міні-футболу серед дорослих команд Шепетівського району та ОТГ.

Загалом проведено 46 змагань районного рівня з футболу, міні-футболу, шашок, волейболу, пауерліфтингу, карате-до, баскетболу.

Всі заходи сприяють популяризації масового і професійного спорту (включаючи спорт вищих досягнень), зміцненню здоров'я суспільства, шляхом залучення широких верств населення, особливо дітей та юнацтва, до регулярних занять фізичною культурою та спортом в місцях проживання і відпочинку людей в сільській місцевості.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ, РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ, КУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ КОРІННИХ НАРОДІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ


У районі функціонують:

 • Районний будинок культури;
 • Центральна районна бібліотека;
 • 14 установ культури клубного типу;
 • 10 бібліотек;
 • аматорський театр Плесенського сільського будинку культури;
 • аматорський академічний хор районного будинку культури.

У закладах культури проводяться заходи щодо відзначення державних, професійних свят, пам’ятних дат в житті України, свят за народним календарем, свята сіл, родинні свята тощо. Організовується відпочинок для молоді, дітей, людей різних вікових категорій.

У закладах культури району працює 76 клубних формувань, у яких беруть участь 613 осіб, з них 44 – для дітей.

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи поповнились новими книгами в кількості 166 примірників на суму 10506 гривень. В тому числі 78 примірників на суму 8196 гривень придбано у Плесенську сільську бібліотеку.

Працівники центральної районної бібліотеки пройшли навчання на онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія: цифрова освіта» та отримали сертификати.

Всі пам’ятники, які знаходяться на території району, в задовільному стані. Територія навколо пам’ятників впорядкована та підтримується в належному стані.

Ведеться активна співпраця з представниками національних меншин, проводяться спільні заходи, круглі столи, фестивалі та ін.

В закладах культури району забезпечується дотримання чинного законодавства про міжетнічні відносини, свободу совісті та релігійні організації, рівне ставлення до всіх існуючих у районі конфесій і напрямків.

В районі функціонує 5 релігійних конфесій. Конфліктів на релігійному та міжнаціональному грунті не виникало.

Стабільно ведеться робота по написанню історій населених пунктів та закладів культури.

Проводиться збір фольклорно-етнографічних матеріалів по Шепетівщині, якими поповнюються громадські музеї, краєзнавчі кімнати як туристичні об’єкти району.

З працівниками культури району проведено семінар-практикум «Впровадження УДК у бібліотеках району».

ДИСЛОКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ


Заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Назва закладу Директор Адреса закладу Контактна інформація
Городнявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шепетівської районної ради Крупник Валентина Олександрівна 30413, с. Городнявка, вул. Данченка, 1в тел.: 21-430
e-mail: gorodnjavka@ukr.net
Корчицький навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шепетівської районної ради Гавриш Микола Адамович 30411, с. Корчик, вул. Котика, 6 тел.: 28-431
e-mail: korchyk_school@i.ua
Михайлюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шепетівської районної ради Музика Дмитро Іванович 30416, с. Михайлючка, вул. Мазунова, 44в тел.: 23-152
e-mail: muchaylucka@ukr.net
Плесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шепетівської районної ради Капелюх Тетяна Миколаївна 30421, с. Плесна, вул. Миру, 5 тел.: 25-184
e-mail: pleschool@ukr.net
Пліщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шепетівської районної ради Підгородецька Алла Олександрівна 30420, с. Пліщин, вул. Чкалова, 40 тел.: 29-135
e-mail: plishchynschool@gmail.com

Заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Назва закладу Директор Адреса закладу Контактна інформація
Хутірський навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІ ст. Шепетівської районної ради Медвецька Світлана Миколаївна 30412, с. Хутір, вул. Молодіжна, 63 тел.: 28-448
e-mail: khutir.school@ukr.net
Червоноцвітська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Шепетівської районної ради Слісарчук Світлана Степанівна 30415, с. Ч.Цвіт, вул. Гагаріна, 20 тел.: 21-431
e-mail: cherv.zosh@gmail.com

Заклади дошкільної освіти

Назва закладу Директор Адреса закладу Контактна інформація
Городнявський ДНЗ «Берізка» Якимчук Людмила Миколаївна 30413, с. Городнявка, вул. Данченка, 26 тел.: -
e-mail: dnz.gorodnyavka@ukr.net
Михайлюцький ДНЗ «Дзвіночок» Книш Олена Григоріївна 30416, с. Михайлючка, вул. Мазунова, 12А тел.: 23-325
e-mail: dzvinochokk1@ukr.net
Плесенський ДНЗ «Пролісок» Гарбар Валентина Олексіївна 30421, с. Плесна, вул. Миру, 5 тел.: 25-179
e-mail: dnz-prolisok@ukr.net
Пліщинський ДНЗ «Барвінок» Серебрянова Лариса Вікторівна 30420, с. Пліщин, вул. Чкалова, 22 тел.: -
e-mail: plistchin@gmail.com

ДИСЛОКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ


Назва закладу Директор Адреса закладу
Шепетівський районний будинок культури Грищенко Марія Павлівна 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47
Шепетівська центральна районна бібліотека Богурська Наталія Анатоліївна 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47
Городнявський сільський будинок культури Курман Валентина Павлівна 30413, с. Городнявка, вул. Данченка, 16
Городнявська сільська бібліотека Порубенська Лілія Леонідівна 30413, с. Городнявка, вул. Данченка, 16
Корчицький сільський будинок культури Лютовська Тетяна Петрівна 30411, с. Корчик, вул. В.Котика, 1
Корчицька сільська бібліотека Коськовецька Віта Юріївна 30411, с. Корчик, вул. В.Котика, 1
Михайлюцький сільський будинок культури Яворська Любов В’ячеславівна 30416, с. Михайлючка, вул. Островського, 1 б
Михайлюцька сільська бібліотека Кривіцька Леся Віталіївна 30416, с. Михайлючка, вул. Островського, 1 б
Пліщинський сільський будинок культури Фолітарчук Наталія Василівна 30420, с. Пліщин, вул.Чкалова, 16
Пліщинська сільська бібліотека Головко Алла Володимирівна 30420, с. Пліщин, вул.Чкалова, 5
Плесенський сільський будинок культури Шикерук Максим Михайлович 30421, с. Плесна, вул. Миру, 51
Плесенська сільська бібліотека Слободенюк Оксана Анатоліївна 30421, с. Плесна, вул. Миру, 8
Рилівський сільський будинок культури Войтюк Ірина Іванівна 30410, с. Рилівка, вул. Шевченка, 4
Рилівська сільська бібліотека Сорока Оксана Григорівна 30410, с. Рилівка, вул. Церковна, 37
Дубіївський сільський клуб - 30414, с. Дубіївка, вул. Ватутіна, 26 б
Замороченський сільський клуб Вихівська Тамара Миколаївна 30414, с. Заморочення, вул. Островського, 13 б
Жилинецький сільський клуб Ковальчук Олександр Вікторович 30422, с. Жилинці, вул. Миру, 22 а
Майданлабуньський сільський клуб Тещенко Наталія Михайлівна 30416, с. Майдан – Лабунь, вул. Центральна, 40
Сенігівський сільський клуб Цвіль Світлана Антонівна 30410, с. Сенігів, вул. Л. Українки, 15
Цмівський сільський клуб Руденко Олена Павлівна 30418, с. Цмівка, вул. Центральна, 28 б
Цмівська сільська бібліотека Кобринська Людмила Павлівна 30418, с. Цмівка, вул. Центральна, 28 б
Червоноцвітський сільський клуб Сідлецький Андрій Октавович 30415, с. Червоний Цвіт, вул. Заводська, 1
Червоноцвітська сільська бібліотека Сідлецька Любов Афанасіївна 30415, с. Червоний Цвіт, вул. Заводська, 1