Шепетівська районна
державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РДА


1.Про районний центр соц.служб для сімї, дітей та молоді

10. Про встановлення граничної чисельності працівників РДА та структури РДА

11. Про стан освоєння коштів державного бюджету, передб. на реал. інвес. проєк. соц.-екон. розв. регіонів. та вик. Програми Велике буд

12. Про стан будівництва, ремонту, утримання доріг заг.корист.держ.та місцевого значення на території Шепетівського району у 2020 р

13. Про підсумки роботи органів вик.влади та місц.самовряд.з розгляду звернень громад у 2020 році та завд. щодо її удоскон.у 2021 р

14.Про стан виконавської дисципліни в РДА у 2020 році та заходи щодо її покращення

2,Про стан військо-облікової роботи у 2020 р.та завд.щодо функціогув.сис-ми військ.обліку в районі на 2021 р.

3.Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земел.діляг.малоліт.Тимощук А.М.

4. Про надання дозволу на відчуження державного майна

4.Про відкликання з відпустки Басюка Ю.М.

5. Про розроблення детального плану території

6. Про надання дозволу на вчинен.правочину щодо отриман.земел.ділянки Дячуком Д.М.

7. Про надання дозволу на вчинен.правочину щодо отриман.земел.ділянки Дячуком М.М.

8. Про надання дозволу на вчинен.правочину щодо отрим.земел.діл.малол.Літвіновою В.В.

9 Про внесення змін до розпор.голови РДА від 28.04.2010