Інформація

ПУБЛІЧНІ ДОКУМЕНТИ


Інформація про систему обліку інформації, якою володіє апарат Шепетівської районної державної адміністрації

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації, підлягають обов’язковій реєстрації. Для реєстрації документів, що надходять до РДА та надсилаються нею, розпоряджень голови райдержадміністрації в апараті адміністрації застосовуються відповідні підсистеми системи обліку документів: “Вхідні документи”, “Вихідні документи”, “Облік звернень громадян”, “Облік доручень голови”, “Облік розпоряджень голови”.

Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

– реєстрацію та облік вхідної кореспонденції;

– реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;

– реєстрацію та облік звернень громадян;

– реєстрацію та облік розпоряджень голови райдержадміністрації;

– реєстрацію та облік доручень голови райдержадміністрації;

– контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень РДА та доручень керівництва РДА;

– пошук документів за основними реквізитами та ключовими словами.


ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ


Порядок оскарження рішень розпорядникаінформації або бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.