До уваги платників податків – векселедавців з акцизного податку!

Автор | 04.05.2022

У зв’язку із запровадженням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 на всій території України воєнного стану та з метою забезпечення можливості платникам податків ставити на облік та погашати податкові векселі з акцизного податку протягом дії такого правового режиму Державна податкова служба України інформує.

Векселедавець для цілей розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс) – це суб’єкт господарювання – виробник, який одержує (п.п. 14.1.22 п. 14.1 ст. 14 Кодексу):

  • з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;
  • з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для їх використання залежно від напряму, визначеного  229.2-229.8 статті 229 розділу VI цього Кодексу.

Податковий пост – пост, що утворюється на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку та які визначені у статті 229 цього Кодексу. На податковому посту здійснюють постійний безпосередній контроль постійні представники контролюючого органу за місцем його розташування (п.п. 14.1.177 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Податковий вексель,  авальований банком (податкова розписка) (далі – податковий вексель для цілей розділу VI цього Кодексу), – простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу (п.п. 14.1.176  п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання підакцизної продукції згідно підпунктів 229.1.8, 229.2.11, 229.3.13, 229.4.11, 229.5.13, 229.6.10, 229.7.12 відповідних пунктів 229.1, 229.2, 229.3, 229.4, 229.5, 229.6, 229.7 статті 229 Кодексу шляхом подання довідки про її цільове використання, яка погоджується представником податкового посту, встановленого на підприємстві, і підтверджує її використання для:

  • спирту етилового – для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.1 цієї статті 229 Кодексу (виноматеріалів, лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, продукції хімічного і технічного призначення, тощо);
  • легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану – як сировини у виробництві етилену;
  • нафтопродуктів та речовин, що використовуються як компоненти моторних палив – як сировини для виробництва в хімічній промисловості.

Погашення векселів на бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів здійснюється шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на операції за визначеними Кодексом напрямками. Акцизні накладні на такі операції складаються на підставі первинних документів  (підпункт 229.8 статті 229 Кодексу).

Відповідно до пункту 11 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1257, для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий у формі електронного документа, яка відповідно до законодавства  затверджена Мінфіном. Така Довідка складається на основі первинних документів та погоджується з представником податкового поста, встановленого на підприємстві, де використовують спирт етиловий за нульовою ставкою (у разі встановлення такого податкового поста).

Податкові пости на підприємствах, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної у підпунктах “д”-“ж” підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, не встановлюються (п.п. 229.1.14 п.229.1 ст. 229 Податкового кодексу).

З метою збереження життя та здоров’я працівників територіальних підрозділів Державної податкової служби України в окремих територіальних органах ДПС запроваджено простій у роботі.

Враховуючи зазначене, взяття на облік та погашення податкових векселів та підтвердження цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено нульову ставку акцизного податку або звільняються від оподаткування або встановлено знижену ставку за умови  цільового використання протягом дії правового режиму воєнного стану на території України здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) Для взяття податкового векселя на облік векселедавець подає його до контролюючого органу (векселедержателя) за своїм основним місцем обліку.

У разі неможливості взяття таким контролюючим органом  податкового векселя на облік внаслідок запровадження у його роботі простою або тимчасовою неможливістю виконання ним таких функціональних повноважень у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, податковий вексель для взяття на облік може бути поданий до ГУ ДПС у Львівській області, яке тимчасово визначено відповідальним за виконання функції з обліку податкових векселів платників податків, що перебувають на обліку в окремих органах ДПС, що тимчасово не можуть виконувати зазначені функції (контактний номер телефону працівників ГУ для координації дій (032) 297-33-43, (032) 297-30-12).

2) Погашення податкових векселів, термін сплати яких припав на період з 24.02.2022 до припинення або скасування воєнного стану здійснюється  згідно з відповідним порядком, передбаченим для таких підакцизних товарів.

Положеннями підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом від 03.03.2022 року №2118–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та  інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період воєнного стану», який набрав чинності 07.03.2022, передбачено, зокрема, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

З урахуванням наведеного погашення податкових векселів, строк сплати який припав на період дії правового режиму воєнного стану на території України, здійснюється після припинення або скасування воєнного стану.

У той же час, за зверненням векселедавця може бути здійснено  погашення податкових векселів з дотриманням процедури, передбаченої Кодексом для таких підакцизних товарів, та з врахуванням наступного:

1) щодо спирту етилового – для виробництва  виноматеріалів, лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, продукції хімічного і технічного призначення, тощо (підпункт 229.1 статті 229  Кодексу);

щодо нафтопродуктів (у т. ч. легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану), речовин, що використовуються як компоненти моторних палив – для виробництва у хімічній промисловості (пунктами 229.2-229.7 статті 229  Кодексу)

Погашення векселя здійснюється на підставі Довідки про цільове використання, яка погоджується представником податкового посту, встановленого на підприємстві, щодо підтвердження такого цільового використання.

У разі неможливості погодження Довідки представником податкового посту, встановленого на підприємстві, у зв’язку з простоєм відповідного контролюючого органу, з метою підтвердження наведених у Довідці даних суб’єктом господарювання забезпечується надання до неї належним чином засвідчених копій первинних документів, які підтверджують цільове використання відповідних підакцизних товарів.

2)  щодо спирту етилового для виробництва алкогольних напоїв (стаття 225 Кодексу)

Погашення векселя здійснюється на підставі сплаченої суми акцизного податку в рахунок погашення податкового векселя, наявної митної декларації за експортними операціями, а також складених відповідно до Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1260  документів – Акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку (додаток 1) та Розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, визначену виходячи із фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання, у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку (додаток 2).

3) Щодо бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів, використаних на операції, визначені пунктом 229.8 статті 229 Кодексу

Погашення векселя може бути здійснено:

  • при заправленні повітряних суден – на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку, передбаченому Кодексом;
  • при реалізації у випадках, передбачених у підпунктах 2-4 підпункту 229.8 статті 229 Кодексу, – на підставі копій первинних документів та договорів на реалізацію пального, що підтверджують реалізацію пального по всьому ланцюгу реалізації пального від виробника/імпортера до суб’єктів, визначених у підпунктах 2-4 підпункту 229.8 статті 229 Кодексу, поданих до контролюючого органу, та за можливості акцизних накладних, складених на такі операції та зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

При погашенні векселів на обсяги втрат пального або спирту етилового внаслідок військової агресії Російської Федерації слід врахувати положення статті 231 розділу VI Кодексу, підпунктів 69.1 та 69.13 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу щодо необхідності  відновлення у таких випадках даних обліку пального та спирту етилового за результатами інвентаризації, складання та реєстрації акцизних накладних на обсяги втраченого пального або спирту етилового, тощо.

Разом з тим, у разі неможливості виконання векселедавцем вищенаведених вимог Кодексу щодо сплати у визначених випадках акцизного податку та/або подання відповідних документів, реєстрації акцизних накладних для підтвердження цільового використання підакцизних товарів, – з урахуванням положень підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу щодо зупинення перебігу строків, погашення податкового векселя, строк погашення якого припав на період дії правового режиму воєнного стану на території України, здійснюється лише після припинення або скасування воєнного стану.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *