Діяльність Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості в січні-грудні 2021 року

Автор | 10.01.2022

Протягом  січня-грудня 2021 року послугами служби зайнятості скористались 3162 безробітних  громадянина (жителі міста – 1953 безробітних,  жителі сіл – 1209 безробітних), що на 6,7% менше  ніж за аналогічний період  2020 року. У тому числі з початку року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 2008 осіб (жителі міста –  1231 безробітний, жителі сіл – 777 безробітних). Основним джерелом формування зареєстрованого  ринку праці області стали особи, які були звільнені з підприємств, установ, організацій за згодою сторін, з причин плинності кадрів, звільнені за скороченням чисельності або штату та особи, які не були зайняті більше 1 року.

Станом на 1 січня 2022 року на обліку перебували 859 безробітних (жителі міста – 470 безробітних,  жителі сіл – 389 безробітних), що на 25,6% менше  ніж на відповідну дату минулого року.  Допомогу по  безробіттю  отримували 89%  осіб, які мали статус безробітного на кінець звітного періоду. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні  2021 року становив  4422,48 грн.  Із загальної кількості безробітних  57,8% складали жінки,  27%  – молодь віком до 35 років, 15,7% становили особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,  45,3% – проживають у сільській місцевості. 

І. Працевлаштування безробітних та осіб, які шукали роботу

У січні-грудні  2021 року забезпечено роботою 1677 осіб (жителі міста – 1074 безробітних,  жителі сіл – 603 безробітних),  які перебували на обліку в службі зайнятості, в тому числі 1228  безробітних (жителі міста – 760 безробітних,  жителі сіл – 468 безробітних). Рівень працевлаштування безробітних становив 38,8%, що на 1% менше аналогічного періоду минулого року.

Особлива увага приділяється безробітним, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За направленням служби зайнятості працевлаштовані 131 безробітний даної категорії. В тому числі, працевлаштовані 49 безробітних з інвалідністю (жителі міста – 38 безробітних,  жителі сіл – 11 безробітних).

Середня тривалість пошуку роботи з моменту реєстрації в службі зайнятості до працевлаштування становить  117 днів. Середня тривалість безробіття становить 74 дня.

Протягом 2021 року надано 42 консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності (жителі міста – 29 безробітних,  жителі сіл – 13 безробітних).

В 2021 році було прийнято рішення щодо здійснення компенсації єдиного соціального внеску 3 роботодавцям, які працевлаштовували на нові робочі місця безробітних з числа квотних категорій та 3 суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовували громадян на робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності  за працевлаштування 10 безробітних на нові робочі місця (жителі міста – 5 безробітних,  жителі сіл – 5 безробітних). Серед працевлаштованих безробітних, жінки складають 80%, соціально-незахищені – 50%.

ІІ. Попит на робочу силу

Основною проблемою сучасного ринку праці області залишається нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

У базі даних  служби зайнятості налічувалося 2900 вакансій, заявлені до укомплектування службою зайнятості. Інформацію про вільні робочі місця надали 438 роботодавців міста та району.

Рівень укомплектування вакансій у 2021 році становив 48%. Середня тривалість укомплектування становила 19 днів.

Актуальними станом на 1 січня 2022 року залишилось 139 вакансій. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб,  у тому числі серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів – 20 осіб; професіоналів – 2 особи;  серед фахівців – 6 осіб; технічних службовців – 3 особи; серед працівників сфери торгівлі та послуг – 4 особи; серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 31 особа; кваліфікованих робітників з інструментом – 4 особи; серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 18 осіб; без спеціальної підготовки – 4 особи.

Протягом 2021 року середній розмір заробітної плати у вакансіях становив  8007,60 грн. ( протягом  аналогічного періоду 2020 року – 6517.8 грн. ), у 99,1% вакансій розмір заробітної плати вище мінімальної.

За видами економічної діяльності: в переробній промисловості (виробництві) –  29%,  добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 1,4%, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві – 11,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,6%, водопостачанні, каналізації, поводження з відходами – 1%, будівництві – 2,7%, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 21,2%,  транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльність – 7,5%, тимчасовому  розміщуванні й організації  харчування – 2,6%, фінансовій та страховій діяльність – 0,1%,  операціях з нерухомим майном – 0,4%, професійній, науковій та технічній діяльності – 0,45% , діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,3%,  державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні – 9,4%,  освіті – 4,1%, охороні здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,8 %.

На ринку праці за професійними групами: спостерігається попит на інспекторів; сестер медичних; лікарів, фармацевтів, вчителів, бухгалтерів, менеджері; працівників сфери торгівлі та послуг (продавців,касирів торгівельного залу,обліковців, кухарів, офіціантів, барменів,  охоронників);   на кваліфікованих робітників з інструментом  ( бетонярів, мулярів, штукатурів, слюсарів з ремонту колісних засобів, операторів сушильних установок,  швачок, пекарів, монтерів колії, електрогазозварників, слюсарів з механо – складальних робіт,  слюсарів-ремонтників, електромонтерів, сортувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів);  на робітників  з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (рамників, чистильників,  токарів, фрезерувальників, водіїв, машиністів екскаватора, лаборантів хімічного аналізу, машині насосних установок, операторів котелен, складальників виробів з деревини,   трактористів). Крім того, є потреба в робітниках найпростіших професій (підсобних робітниках, вантажниках, прибиральниках службових приміщень, двірниках та інші).

ІІІ. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, підвищення її якості, професійного розвитку трудового потенціалу області організовано підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 361 безробітного (жителі міста – 217 безробітних,  жителі сіл – 144 безробітних), з яких 361  особа  навчалась під конкретне робоче місце (або 100% загальної кількості тих, хто проходив навчання).

Пріоритетним напрямом в організації професійного навчання безробітних  визначено підготовку та перепідготовку кадрів під конкретні замовлення роботодавців.

Охоплено навчанням  37 безробітних з числа соціально уразливих верств населення ( 7,5% до загальної чисельності безробітних, що проходили навчання). Зокрема, навчалось 14 осіб з обмеженими можливостями.

В результаті використання новітніх форм та підходів в організації навчання 98,8% безробітних після його завершення були працевлаштовані.

 З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності осіб старше 45 років проводиться робота щодо інформування населення про можливість та порядок отримання ваучерів.  Протягом поточного року ваучерів не надавалось.  Такий підхід дає можливість більш гнучко реагувати на поточні потреби в кадрах, враховувати специфіку виробництва, вимоги роботодавця та забезпечувати гарантоване працевлаштування безробітних після завершення навчання.

ІV. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

В умовах обмеженого попиту на робочу силу реальним шансом для безробітних отримати робоче місце та заробіток є участь у тимчасових роботах. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом 2021 року брали участь 343 особи (жителі міста – 147 осіб,  жителі сіл – 196 осіб).

Тимчасові роботи виконувались за кошти роботодавців та, в основному, були направлені на благоустрій територій підприємств та різні види робіт підсобного характеру. До робіт тимчасового характеру залучені  311 осіб ( жителі міста – 142 особи,  жителі сіл – 169 осіб).

Вгромадських роботах брали участь 32 безробітних (жителі міста – 5 безробітних, ,  жителі сіл –  27 безробітних).

VІ. Надання послуг особам з інвалідністю

Протягом 2021 року послугами служби зайнятості скористались 244 осіб з числа  безробітних осіб з інвалідністю (жителі міста – 178 безробітних,  жителі сіл – 66 безробітний).

Допомога по безробіттю була призначена 237 особам, що складає 97% загальної чисельності осіб з інвалідністю, які перебували на обліку.

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості, становила 48 осіб (жителі міста – 37 осіб,  жителі сіл – 11 осіб).  Рівень працевлаштування осіб даної категорії становить 19,7%.

Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру становила 16  осіб.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, професійне навчання за направленням центру зайнятості у 2021 році проходили 14 осіб.

Станом на 1 січня 2022 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 76 осіб  (жителі міста – 54 особи,  жителі сіл – 22 особи).

Кількість актуальних вакансій станом на 01.01.2021 року, на які могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за інформацією роботодавців), становила 1 одиниця.

VІІ. Надання послуг внутрішньо переміщеним особам

Протягом  січня – грудня 2021 року послугами  служби зайнятості скористалися 7 осіб, що вимушено покинули місця свого постійного проживання, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”, яка мала право  на отримання допомоги по безробіттю.

Профорієнтаційними послугами охоплено 100% осіб з числа ВПО. В громадських та інших роботах тимчасового характеру взяла участь одна особа.

Працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 2 особи.

Станом на 1 січня 2022 року на обліку перебуває 2  вимушено переселених особи .

VІІІ. Послуги демобілізованим учасникам АТО

Протягом січня – грудня 2021 року послугами центру зайнятості скористалися 7 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, з них 4 особи з інвалідністю, 6 осіб мали право на отримання допомоги по безробіттю.

Профорієнтаційними послугами охоплено 85,7% учасників АТО.

Станом на 1 січня 2022 року на обліку  перебуває 2 особи з числа учасників АТО.

ІХ. Профорієнтаційна та інформаційна робота

Протягом січня-грудня 2022 року проведено 416 інформаційних та тематичних семінари із вивільнюваними працівниками, орієнтації на підприємницьку діяльність, зелений туризм, з гендерних питань, презентації професії, презентацій роботодавця, професіогафічних екскурсій, презентацій навчального закладу, методичних семінарів з питань організації профорієнтаційної роботи, для осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, молоді, запобіганню трудової міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, семінарів для батьків, групових заходів для учнівської молоді, презентацій послуг ЦПТО, з питань легальної зайнятості,   загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці,  семінарів для осіб з інвалідність, орієнтації на громадські та тимчасові роботи, з використання джерел інформації про вакансії, семінари для осіб старше 45 років, для внутрішньо переміщених осіб, семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України, для учасників АТО, для осіб старше 50 років,  днів відкритих дверей, ярмарків та міні ярмарків вакансій, днів кар’єри, ярмарків професій, інтерактивних заходів, виїздних профорієнтаційних заходів для молоді, в об’єднану територіальну громаду, різнопланових тренінгів, занять клубу та інших заходів.

Профорієнтаційними послугами охоплено 3088  безробітних, з яких  912 – молодь до 35 років. Рівень охоплення безробітних профорієнтаційними послугами становив 95,6%.

Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі з молоддю, яка навчається. Протягом 2021 року проводились різнопланові профорієнтаційні заходи, в яких взяли участь 1232 молодих особи, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них 1013 – учні загальноосвітніх шкіл.

За ініціативи центру зайнятості спільно з місцевими органами влади, роботодавцями, іншими соціальними партнерами   4 семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес»,  6 презентацій роботодавця, 26 професіографічних екскурсій, 8 презентацій навчального закладу, 6 методичних семінари з питань організації профорієнтаційної роботи, 1 семінар для осіб, які звільняються з місць позбавлення волі,  6 семінарів «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», 2 профінформаційних семінарів для батьків,7 профінформаційні групові заходи для молоді, у тому числі учнівської, 4 презентації послуг з  професійного навчання, у тому числі послуг ЦПТО, 28 майстрів-класів «Сучасні джерела пошуку роботи»,  3 семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України, 4 інформаційних  семінари для військовослужбовців та учасників АТО, 60 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості, 96 інформаційних вебінари, 3 ярмарки вакансій, 2 виїзних захода,  4 інтерактивних захода, 1 виїждний захід в об’єднану територіальну громаду, 4 захода групового профвідбору для подальшого профнавчання,  5 групових профконсультації,  7 тренінгів різного напрямку, 23 семінара «Техніка пошуку роботи. Підготовка резюме», 23 тренінгів «Підготовка до співбесіди з роботодавцем», 6 групових профконсультацій із застосуванням психологічного тестування, 13 занять клубу «Нові горизонти», 12 профорієнтаційних семінари для учнівської молоді, 56 вебінарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *