Діяльність Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості в січні-червні 2022 року

Автор | 08.07.2022

Протягом  січня-червня 2022 року послугами служби зайнятості скористались 1856 безробітних  громадянина (жителі міста – 1104 безробітних,  жителі сіл – 752 безробітних), що на 14% менше  ніж за аналогічний період  2021 року. У тому числі з початку року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 997 осіб (жителі міста –  634 безробітний, жителі сіл – 363 безробітних). Основним джерелом формування зареєстрованого  ринку праці області стали особи, які були звільнені з підприємств, установ, організацій за згодою сторін, з причин плинності кадрів, звільнені за скороченням чисельності або штату та особи, які не були зайняті більше 1 року.

Станом на 1 липня 2022 року на обліку перебували 651 безробітний        (жителі міста – 389 безробітних,  жителі сіл – 262 безробітних), що на 13,8% менше  ніж на відповідну дату минулого року.  Допомогу по  безробіттю  отримували 81,3%  осіб, які мали статус безробітного на кінець звітного періоду. Середній розмір допомоги по безробіттю у червні  2022 року становив  4702,96 грн.  Із загальної кількості безробітних  57,5% складали жінки,  23,4%  – молодь віком до 35 років, 17,7% становили особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,  40,3% – проживають у сільській місцевості. 

І. Працевлаштування безробітних та осіб, які шукали роботу

У січні-червні  2022 року забезпечено роботою 826 осіб (жителі міста – 478 безробітних,  жителі сіл – 348 безробітних),  які перебували на обліку в службі зайнятості, в тому числі 646  безробітних (жителі міста – 355 безробітних,  жителі сіл – 291 безробітних). Рівень працевлаштування безробітних становив 34,8%, що на 0,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Особлива увага приділяється безробітним, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За направленням служби зайнятості працевлаштовані 58 безробітних даної категорії. В тому числі, працевлаштовані 25 безробітних з інвалідністю (жителі міста – 15 безробітних,  жителі сіл – 10 безробітних).

Середня тривалість пошуку роботи з моменту реєстрації в службі зайнятості до працевлаштування становить  107 днів. Середня тривалість безробіття становить 105 днів.

Протягом 2022 року надано 21 консультація з питань організації та провадження підприємницької діяльності (жителі міста – 15 безробітних,  жителі сіл – 6 безробітних).

ІІ. Попит на робочу силу

Основною проблемою сучасного ринку праці області залишається нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

У базі даних  служби зайнятості налічувалося 1588 вакансій, заявлені до укомплектування службою зайнятості. Інформацію про вільні робочі місця надали 279 роботодавців міста та району.

Рівень укомплектування вакансій у 2022 році становив 44,8%. Середня тривалість укомплектування становила 20 днів.

Актуальними станом на 1 липня 2022 року залишилось 154 вакансії. У середньому на одну вакансію претендувало 4 особи,  у тому числі серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів – 9 осіб; професіоналів – 2 особи;  серед фахівців – 5 осіб; технічних службовців – 12 осіб; серед працівників сфери торгівлі та послуг – 7 осіб; серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 10 осіб; кваліфікованих робітників з інструментом – 2 особи; серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 12 осіб; без спеціальної підготовки – 14 осіб.

Протягом 2022 року середній розмір заробітної плати у вакансіях становив   8947.80 грн. ( протягом  аналогічного періоду 2020 року – 7551.80 грн. ), у 99% вакансій розмір заробітної плати вище мінімальної.

         За видами економічної діяльності: в переробній промисловості (виробництві) – 29,7%,  добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 0,7%, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві – 15,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,0%, водопостачанні, каналізації, поводження з відходами – 0,8%, будівництві – 5,5%, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 18,1%,  транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльність – 9,8%, тимчасовому  розміщуванні й організації  харчування – 1,7%, фінансовій та страховій діяльність – 0,1%,  операціях з нерухомим майном – 0,3%, професійній, науковій та технічній діяльності – 0,6%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,6%,  державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні – 8,9%,  освіті – 1,4%, охороні здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,5 %.

На ринку праці за професійними групами: спостерігається попит на інспекторів, сестер медичних, фармацевтів, експедиторів, операторів комп’ютерного набору, листонош, бухгалтерів; працівників сфери торгівлі та послуг (продавців, кухарів, кулінарів борошняних виробів, охоронників, стрільців); на кваліфікованих робітників з інструментом (робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, бетонярів, мулярів, штукатурів, слюсарів з ремонту колісних засобів, операторів сушильних установок,  швачок, пекарів, монтерів колії, електрогазозварників, слюсарів з механоскладальних робіт,  слюсарів-ремонтників, електромонтерів, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, верстатників деревообробних верстатів);  на робітників  з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (токарів,  водіїв, водіїв навантажувача, операторів котелень, трактористів, дорожніх робітників). Крім того, є потреба в робітниках найпростіших професій (підсобних робітниках, вантажниках, прибиральниках службових приміщень, двірниках та інші).

ІІІ. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, підвищення її якості, професійного розвитку трудового потенціалу області організовано підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 180 безробітних (жителі міста – 86 безробітних,  жителі сіл – 94 безробітних), з яких 162  особи  навчалась під конкретне робоче місце (або 90% загальної кількості тих, хто проходив навчання).

Пріоритетним напрямом в організації професійного навчання безробітних  визначено підготовку та перепідготовку кадрів під конкретні замовлення роботодавців.

Охоплено навчанням 21 безробітного з числа соціально уразливих верств населення (11,7% до загальної чисельності безробітних, що проходили навчання). Зокрема, навчалось 7 осіб з обмеженими можливостями.

В результаті використання новітніх форм та підходів в організації навчання 97,6% безробітних після його завершення були працевлаштовані.

         З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності осіб старше 45 років проводиться робота щодо інформування населення про можливість та порядок отримання ваучерів.  Протягом поточного року ваучерів не надавалось.  Такий підхід дає можливість більш гнучко реагувати на поточні потреби в кадрах, враховувати специфіку виробництва, вимоги роботодавця та забезпечувати гарантоване працевлаштування безробітних після завершення навчання.

ІV. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

В умовах обмеженого попиту на робочу силу реальним шансом для безробітних отримати робоче місце та заробіток є участь у тимчасових роботах. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом 2022 року брали участь 159 осіб (жителі міста – 59 осіб,  жителі сіл – 100 осіб).

Тимчасові роботи виконувались за кошти роботодавців та, в основному, були направлені на благоустрій територій підприємств та різні види робіт підсобного характеру. До робіт тимчасового характеру залучені  159 осіб (жителі міста – 59 осіб,  жителі сіл – 100 осіб).

VІ. Надання послуг особам з інвалідністю

Протягом 2022 року послугами служби зайнятості скористались 140 осіб з числа  безробітних осіб з інвалідністю (жителі міста – 97 безробітних,  жителі сіл – 43 безробітних).

Допомога по безробіттю була призначена 133 особам, що складає 95% загальної чисельності осіб з інвалідністю, які перебували на обліку.

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості, становила 25 осіб (жителі міста – 15 осіб,  жителі сіл – 10 осіб).  Рівень працевлаштування осіб даної категорії становить 17,9%.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, професійне навчання за направленням центру зайнятості у 2022 році проходили 7 осіб.

Станом на 1 липня 2022 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 53 особи (жителі міста – 40 осіб,  жителі сіл – 13 осіб).

VІІ. Надання послуг внутрішньо переміщеним особам

Протягом  січня-червня 2022 року послугами  служби зайнятості скористалися 221 особа, що вимушено покинули місця свого постійного проживання, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”, яка мала право  на отримання допомоги по безробіттю.

Профорієнтаційними послугами охоплено 91,3% осіб з числа ВПО. Працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 34 особи.

Станом на 1 липня 2022 року на обліку перебуває 102 вимушено переселених особи.

ІХ. Профорієнтаційна та інформаційна робота

Протягом січня-червня 2022 року проведено 101 інформаційних та тематичних семінари із вивільнюваними працівниками, орієнтації на підприємницьку діяльність, зелений туризм, з гендерних питань, презентації професії, презентацій роботодавця, професіографічних екскурсій, презентацій навчального закладу, методичних семінарів з питань організації профорієнтаційної роботи, для осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, молоді, запобіганню трудової міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, семінарів для батьків, групових заходів для учнівської молоді, презентацій послуг ЦПТО, з питань легальної зайнятості,   загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці,  семінарів для осіб з інвалідність, орієнтації на громадські та тимчасові роботи, з використання джерел інформації про вакансії, семінари для осіб старше 45 років, для внутрішньо переміщених осіб, семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України, для учасників АТО, для осіб старше 50 років,  днів відкритих дверей, ярмарків та міні ярмарків вакансій, днів кар’єри, ярмарків професій, інтерактивних заходів, виїзних профорієнтаційних заходів для молоді, в об’єднану територіальну громаду, різнопланових тренінгів, занять клубу та інших заходів.

Профорієнтаційними послугами охоплено 1760  безробітних, з яких  465 – молодь до 35 років. Рівень охоплення безробітних профорієнтаційними послугами становив 94,8%.

Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі з молоддю, яка навчається. Протягом 2022 року проводились різнопланові профорієнтаційні заходи, в яких взяли участь 53 молодих особи, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них 53 – учні загальноосвітніх шкіл.

За ініціативи центру зайнятості спільно з місцевими органами влади, роботодавцями, іншими соціальними партнерами 1 семінар з вивільню вальними працівниками,   2 семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», 6 професіографічних екскурсій, 2 семінари «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», 2 профінформаційні групові заходи для молоді, у тому числі учнівської, 3 презентації послуг з  професійного навчання, у тому числі послуг ЦПТО, 1 майстер-клас «Сучасні джерела пошуку роботи»,  2 семінари для внутрішньо переміщених осіб, 2 семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України, 1 інформаційний  семінар для військовослужбовців та учасників АТО, 40 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, 4 групові консультації, у т.ч. із залученням соціальних партнерів, 1 виїзний захід в об’єднану територіальну громаду,  5 групових профконсультацій,  2 тренінга різного напрямку, 18 тренінгів «Підготовка резюме», 2 тренінга «Побудова кар’єри та професійний розвиток», 2 групових профконсультації із застосуванням психологічного тестування, 7 семінарів з основ комп’ютерної грамотності (цикл навчальних семінарів), 4 занять клубу «Нові горизонти», 12 профорієнтаційних семінарів для учнівської молоді.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *