Розпорядження голови РДА


2022 рік

Січень

2021 рік

Січень
1.Про районний центр соц.служб для сімї, дітей та молоді

2.Про стан військо-облікової роботи у 2020 р.та завд.щодо функціогув.сис-ми військ.обліку в районі на 2021 р.

3.Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земел.діляг.малоліт.Тимощук А.М.

4. Про надання дозволу на відчуження державного майна 4.Про відкликання з відпустки Басюка Ю.М.

5. Про розроблення детального плану території

6. Про надання дозволу на вчинен.правочину щодо отриман.земел.ділянки Дячуком Д.М.

7. Про надання дозволу на вчинен.правочину щодо отриман.земел.ділянки Дячуком М.М.

8. Про надання дозволу на вчинен.правочину щодо отрим.земел.діл.малол.Літвіновою В.В.

9 Про внесення змін до розпор.голови РДА від 28.04.2010

10. Про встановлення граничної чисельності працівників РДА та структури РДА

11. Про стан освоєння коштів державного бюджету, передб. на реал. інвес. проєк. соц.-екон. розв. регіонів. та вик. Програми Велике буд

12. Про стан будівництва, ремонту, утримання доріг заг.корист.держ.та місцевого значення на території Шепетівського району у 2020 р

13. Про підсумки роботи органів вик.влади та місц.самовряд.з розгляду звернень громад у 2020 році та завд. щодо її удоскон.у 2021 р

14.Про стан виконавської дисципліни в РДА у 2020 році та заходи щодо її покращення

Лютий
8.Про переведення Грабельнікової Н.М.

9. Про призначення Богдана Маршука

10.Про встановлення щомісячної надбавки Богдану Маршуку

11. Про переведення Лариси Сороки

15.Про затвердж.положення про відділ цифрового розвитку, цифр.трансформ. і цифровізац.та орг.діял-сті ЦНАПу Шепетівської РДА

15.Про переведення Анастасії Гучинської

16. Про надання статусу дитини-сироти Касімчук А.Б.

16.Про переведення Жанни Анафруієвої

17. Про призначення Марини Броніцької

17.Про надання статусу дитини позб.батьків.спілкув. Бешок Л.В.

18. Про затв. Положення про відділ освіти, охорони здоров., культури, спорту Шепетывської РДА

18. Про затв. Положення про відділ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту Шепетывської РДА

18. Про затвердження Положення про відділ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту Шепетывськоъ РДА

18-Про переведення Юлії Поліщук

19.Про відзнач.пам’ятних дат та ювілеїв у 2021 році

20.Про затв.Положення упр.фінансів, економ. та забезп.взаємод.з ОМС Шепетівської РДА

22.Про надан.статусу дитини позб.батьк.піклув.Обезюк С.О. та Обезюку О.О.

23. Про надання статусу дитини-сироти Загребельній М.В.

24.Про надання статусу дитини позб.батьк.піклув.Літвінову М.С.

26.Про встановл.опіки над дітьми позб.батьк.піклув. Обезюк С.О. та Обезюк О.О.

27.Про надання Службі авт.доріг земел.ділянок с.Ташки та с.Губельці

28. Про надання Службі авт.доріг у Хмельницькій.обл .в постійне користув.земел.ділянок насел.пунктів м.Ізяслав

29. Про надання Службі авт.доріг у Хмельницькій.обл .в постійне користув.земел.ділянок насел.пунктів м.Ізяслав

30.Про встановл.опіки над майном дитини-сироти Дем’янчук У.Ю.

31. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.Жвалюк Д.А

32. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол. Ілляш П.В.

33,Про встановл.піклув.над дитиною сиротою Загребельною М.В

34,Про встановл.піклув.над дітьми Зведенюком Д.О. та Зведенюком В.О.

35.Про встановл.опіки над дітиною позб.батьк.піклув.Бешок Л.В..

36,Про визнач.таким, що втратило чинність розпор.голови РДА від 21.01.2021 №4

Березень
19.Про припинення повноважень голови Шепетівської РДА Юрієм Басюком

49.Про затв. документаціїіз землеустрою

50. Про проведення Єдиного всеукраїнського стрілецького дня

51.Про орган.чергових призовів на строкову військову службу

52.Про затв.докум.із землеустрою ТОВ Поділля Агропостач

53.Про затв.докум.із землеустрою

55.Про внесення змін до розп.голови РДА від 24.12.2020 №352

56.Про втрату статусу дитини позб.батьк.піклув.

59 Про внесення змін до розп.головиРДА від 28.04.2010 №130

60 Про план роботи на ІІкв.2021року

61 Про уповн.особу за проведення публіч.закупівель

63.Про погодження проєкту землеустрою

64.Про районну Кордин.раду з пит.сім_ї, гендерн.рівності, демогр.розвитку

67. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Шимоном З.В.

68. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Шимоном С.В.

69. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Шимоном М.В.

70.Про надан.дозволу на уклад.договорупро поділ спадкового майна

71. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Костанецьким А.А.

72. Про встановл.опіки над дитиною позб.батьк.піклув. Літвіновим М.С.

73. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Білокуром Д.Б.

74. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Білокур С.Б.

75. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Стаднічуком А.О.

76. Про надання дозволу на вчин.правочину щодо отрим.земел. діл. Малоголовцем О.А.

77. Про встан.опіки над майном дитини, позб.батьк.піклув. Лук_янчук В.Л.

78.Про внесення змін до розп.голови РДА від 13.07.2020 №174

80.Про затв.детал.плану території для будів.твар. комплексу

81.Про внесення змін до розп.голови РДА від 15.03.2021 №51

Квітень
22.Про звільнення Богдана МАРШУКА

25. Про признач.позаштатного радника голови РДА

26. Про признач.позаштатного радника голови РДА

27 Про звільнення Олени Салюк

28. Про чергування у вихідні та святкові дні 01-04 та 08-10 травня

29. Про звільнення Віктора Паламарчука з посади позаштатного радника голови Шепетівської районної державної адміністрації

30. Про призначення Віктора Паламарчука

32. Про звідьнення Дениса Дунця з посади позаштатного радника голови Шепетівської РДА

33. Про дисципланарну комісію

34. Про встановлення надбавки

82. Про надання дозволу на дарування частки будинку

83. Про надання дозволу на вчинення правочину

84. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Смолярем Р.Ю.

86. Про уточнення кошторисних призначеньpdf

87. По надання статусу дитини-сироти

92. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.02.2020

93. Про внесення змін до розп.голови РДА від 23.07.2021 №178 від 23.07.2021

94. Про створення робочих груп Шепетівської районної державної адміністрації щодо перевірки наявності волоконно оптичних мереж

99. Про надання статусу дитини сироти Ткачуку Б.О.

100. Про надання дозволу на вчинення правочину

101. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Таранюк А.І.

102. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Щудло В.О.

103. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.03.2021 №62

Травень
96. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.11.2020

108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною виду

114.Про внесення змін до розп.голови РДА від 04.05.2020 №126

115. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.03.2021 №64.2021-р

116.Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.03.2021 №60.2021-р

118. Про затв.висновку про підтвердж.місця проживання дитини

119.Про внесення змін до розп.голови РДА від 13.07.2020 №174

120. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.01.2014 №3.2014-р

122. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Мартинюк А.В.

123. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Поварчук О.І.

124. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Ліщуком М.Ю..

125. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Шулдиком Н.О..

127. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Гончарук Ю.Д.

128. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Гончарук Х.Д.

129. Про надання дозволу на вчинення правоч.щодо отримання зем.діл.малол.Бабієм Б.І.

131.Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Герасімовою М.І. 132. Про повернення Тимощук К.Р.

133. Про встановлення піклування над дитиною-сиротою Олійником Н.В.

134. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації

135. Про надання дозволу на отримання грошової компенсації

136. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Білоусом М.О.

137. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Космацькою Є.Б.

138. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Семенишиним В.П.

139. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Семенишиною Я.П.

140. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Семенишиним Ю.П.

141. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Романюк Д.М.

142. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Романюк Є.М.

143. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Романюк С.В.

144. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Наумець В.В.

145. Про визначення способів участі у вихованні дитини

146. Про визначення способів участі у вихованні дитини

147. Про надання дозволу на дарування по частині жилого будинку та земельної ділянки неповнолітнім

148. Про затв.проекту землеустрою щодо відвед.земел.ділянки

149. Про районні заходи щодо реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції ц Шепетівському районні на 2021 рік

150. Про стан виконання Шепетівського районного та інших місцевих бюджетів за І квартал 2021 року

153. Про розроблення детального плану території для будівництва тваринницького комплексу за межами с. КОськів

Червень
159. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Мосейчуку Д.А. та Мосейчуку С.А.

161. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.01.2010 №19.2010-р

162. Про план районних заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці Конституції України

166. Про звіт виконання районної програми підтримки сімї та демографічного розвитку на 2018-2022роки

167. Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2021 року

168. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації 30.06.2005 №242.2005-р

169. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Кузьмінчуком Ю.А.

170. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Домбровським А.Є.

171. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Залєвською Е.О.

172. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Фещук К.В.

173. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Фещук Є.В.

174. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Домбровською С.Є.

175. Про припинення піклування над дитиною позбавленою батьківського піклування Козловим Б.Ю.

176. Про влаштування Козлова Б.Ю.

177. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Білан А.С.

178. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньою Христіною У.О.

179. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отриманняземельної ділянки малолітнім Аврамишиним А.А.

180. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Аврамишиним В.А.

181. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітньої Гейнохою В.О.

182. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Плєховим А.Ю.

183. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо тримання земельної ділянки неповнолітньою Фещук В.В.

184. Про встановлення опіки над дитиною-сиротою Рибачок В.Ю.

Липень

44.2021-р.к. Про надання відпустки без збереження заробітної плати Катеренчуку А.Ф.

185. Про затвердження районного плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства

186. Про стан готовності закладів оздоровлення та відпочинку дітей, місць масового відпочинку населення на водних об’єктах до сезону відпочинку 

187. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.02.2020 №31/2020-р

188. Про відзначення в районі 30-ї річниці незалежності України

189. Про внесення змін до розрорядження голови районної державної адміністрації від 21.03.2006 №129.2006-р

190. Про передачу функцій у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції

191. Про довлаштування у прийомну сім’ю Паляниці М.Г. та Паляниці Л.В. на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, Герасимчук Ганну Петрівну та Герасимчука Миколу Петровича

192. Про припинення функціонування прийомної сім’ї Бондар Л.М. та Качура М.О. 

193. Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік

194. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.05.2020 № 126/2020-р

195. Про надання дозволу на укладання договору дарування будинку та земельних ділянок, право користування яким мають діти

196. Про надання неповнолітньому Фіялчуку П.В. дозволу на укладання договору купівліпродажу

197. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо отримання земельної ділянки малолітнім Сидорчуком А.В.

198. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.02.2021 №20/2021-р

199. Про надання дозволу на укладання договору дарування будинку та земельної ділянки, право користування яким мають діти

200. Про організацію в районі чергових призовів громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року

201. Про створення комісії з питань реалізації державної регуляторної політики

202. Про підсумки соціально-кономічного розвитку району за І піврічч

Серпень

Вересень
226. Про надання статусу дитини-сироти Сінчуку Б.О. та Сінчуку Р.О.

227. Про встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, Кравчук Д.В. та Кравчук О.В

230. Про спеціалізовані служби цивільного захисту Шепетівського району

232. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.03.2018 року №84/2018-р

234. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.01.2017 № 20/2017-р

235. Про реалізацію повноважень районної державної адміністрації у сфері проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби

236. Про припинення громадянам альтернативної (невійськової) служби

237. Про проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня» з військовозобов’язаними підрозділів територіальної оборони Шепетівського району

238. Про створення комісії з питань додержання чинного законодавства з використання та охорони надр

240. Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.07.2021 №200/2021-р

246. Про проведення в районі приписки громадян України 2005 року народження до призовних дільниць у січні-березні 2022 року

250. Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2021 року

Жовтень

Листопад

Грудень

2020 рік