Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47.
E-mail: zagal@sheprda.gov.ua

Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 4-03-18. Факс:4-03-17. E-mail: zagal@sheprda.gov.ua Прапор Шепетівського району
ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

НОВИНИ


Готуємось до приймання нового врожаю 2019

   Насіння – перша ланка в ланцюзі, що веде до бажаного врожаю. Для того щоб його не втратити, необхідно подбати про ряд чинників.
   Збиральні роботи: На початку збирання необхідно скласти план проведення збиральних робіт аби виключити можливість послідовного збирання одним комбайном двох сортів однієї культури або важковідокремлюваних культур. Організувати вхідний контроль за якістю насіння, що надходить на тік від комбайнів, вчасно сигналізувати про необхідність внесення коректив в їх роботу. Не допускається надходження на тік і в складські приміщення, де розміщено насіннєвий матеріал товарного зерна, складування фуражу та інших матеріалів.
   Складається план розміщення партій на майданчиках току, черговість їх очищення, сушіння та сортування. Зерно, що перевозиться від комбайна на тік, супроводжується документом (талон, накладна, тощо) із зазначенням прізвища комбайнера й водія, дати, номера поля й автомашини, культури, сорту, генерації.
   Вхідний контроль проводиться за кожною ходкою закріпленого за комбайном транспортного засобу. На бурт зерна, що формується з першою ходкою переноситься польова табличка.
   До початку збирання здійснюється комплекс заходів з підготовки току й складів до приймання насіння: Зерносховища слід утримувати в такому стані, за якого усувалась би будь-яка можливість псування чи погіршення якості зерна продовольчо-фуражного призначення та насінного матеріалу. Якщо немає типових сховищ, для цього пристосовують найкращі сухі, добре провітрювані приміщення, обладнані засіками.
   Сховища до приймання насіння нового врожаю починають готувати відразу після звільнення їх від насіння або зерна старого врожаю. Період між закінченням весняної сівби і початком дозрівання зернових використовують для ремонту та приведення в повну готовність насіннєсховищ, механізмів, сушарок, зерноочисних машин, інвентарю. Розбите віконне скло на складах замінюють цілим і з сонячного боку білять вапном або роблять над вікнами невеликі навіси з дощок чи бляхи, щоб захистити насіння від нагрівання сонячним промінням.
   Після звільнення складів від насінного матеріалу всі приміщення, інвентар, транспортні засоби очищають від решток насіння та сміття, які спалюють. Після цього проводять хімічну обробку.
   Доробка насіння: Очищення й сортування насіння здійснюється на відповідних машинах, потокових лініях і насіннєвих комплексах та заводах. Процент виходу насіння залежить від культури, сорту і становить у зернових - 60-70 %, зернобобових - 70-80 %, соняшнику 40-50 %. Слід пам'ятати, що кожний додатковий пропуск підвищує травмування насіння, що негативно відбивається на його якості.
   Очищене й відсортоване насіння складується. Кожна партія насіння складується окремо і позначається штабельним ярликом, у якому зазначаються:
   ШТАБЕЛЬНИЙ ЯРЛИК
   Культура
   Сорт (гібрид, лінія)
   Категорія за етапами насінництва
   Генерація
   Рік урожаю
   Номер партії
   Маса партії
   Кількість місць
   Сортовий документ на насіння назва, номер, термін дії
   Необхідно забезпечити повне зберігання сухого насіння від псування і засміченості іншими культурами і сортами. Для цього складають план розміщення насіння в насіннєсховищах.
   Відповідно до ДСТУ 2240-93 сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників. Мішки зберігають при вологості насіння, яка не перевищує стандартну, на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця і проведенню технологічних операцій.
   При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати: для олійних – 1,5 м, інших культур – 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м. Слід уникати розміщення в сусідніх засіках насіння важковідокремлюваних культур (жито і пшениця, ячмінь і овес).
   Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню.
   Маркування партій насіння згідно до «Порядку маркування та пакування партій насіння» покладено на суб’єктів насінництва та розсадництва, і здійснюється ними в процесі доробки та пакування насіння.
   Облік насіння, його рух, якість відображають у "Шнуровій книзі обліку насіння". Записи в ній повинні відповідати сортовим і насіннєвим документам та даним бухгалтерського обліку. За правильність і своєчасність ведення Книги відповідають агроном з насінництва й головний агроном господарств усіх організаційних форм власності.
   Всі сторінки цієї Книги нумеруються, прошиваються і скріплюються печаткою. Своєчасне та сумлінне її ведення запобігає знеособленню насіннєвого матеріалу. Відомості про надходження і витрачання насіння, а також про одержані врожаї мають бути звірені з даними бухгалтерського обліку. На кожній сторінці головний агроном своїм підписом засвідчує правильність зроблених у Книзі записів.
   Книга складається з двох розділів:
   1. «Сівба і збирання врожаю»
   2. «Зберігання і використання насіння».
   Для кожної культури в Книзі виділяють окремі сторінки і записи ведуть по кожному сорту окремо.
   Основними документами для запису даних про якість насіння є сертифікати, що засвідчують сортові і посівні якості насіння, протоколи випробування, «Атестат на насіння», «Свідоцтво на насіння», «Свідоцтво на гібридне насіння» та акти польового оцінювання.
   Контроль за зберіганням насіння включає в себе постійний моніторинг температури та вологості насіння за допомогою вологомірів та термоштанг, що дає змогу своєчасно виявити та запобігти його псуванню.
   Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно.
   Станом на сьогоднішній день в Шепетівському районі 14 сільгосппідприємств для забезпечення вчасного приймання та якісної підготовки насіннєвого матеріалу розпочали роботи по підготовці 52 насіннєвих складів, 20 критих токів, 29 площадок з твердим покриттям. Крім того, при потребі для сушіння зерна буде залучено 5 сушарок, для вчасної та якісної очистки насіннєвого матеріалу в господарствах проходить перевірку на справність та ремонтується зерноочисна техніка в кількості 59 одиниць. На території району знаходиться 2 хлібоприймальних підприємства, які задіяні у переробці і зберіганні урожаю 2019 року.
   Головне управління Держпродспоживслужби нагадує, що суб’єкти насінництва та розсадництва, відповідно до ст. 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» зобов’язані здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу. Його необхідно проводити на всіх етапах доробки насіння. Він здійснюється керівниками господарств, агрономічним персоналом фермерами та іншими суб’єктами, які вирощують або вводять в обіг насіння.
   Отже, за умови дотримання вищенаведених правил, вчасного і якісного проведення робіт ми зможемо підготувати достатню кількість кондиційного насіння і відповідно отримати в майбутньому гарні врожаї.

   Валентина Стародубова,
   головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва
   та розсадництва Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

19.06.2019 р.