Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47.
E-mail: zagal@sheprda.gov.ua

Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 4-03-18. Факс:4-03-17. E-mail: zagal@sheprda.gov.ua Прапор Шепетівського району
ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

НОВИНИ


Часткова компенсація вартості насіння

   Звертаємо увагу аграріїв на Постанову Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», а також зміни внесені до неї Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 № 126 «Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».
    Постановою від 7 лютого 2018 № 106 передбачено часткову компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане (супереліта, еліта, перша та друга генерації), проте Постановою від 30 січня 2019 № 126 збільшено максимальну суму компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва (без урахування сумм податку на додану вартість) на одне господарство з 60 до 80 тисяч гривен.

   Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:

   Крок 1. Придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва або у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють реалізацію згідно до законодавства.
   Інформація щодо країни, де був створений сорт наведена в Державному реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні. У випадку відсутності такої інформації власнику (володільцю) прав інтелектуальної власності на сорт необхідно звернутися до Мінагрополітики.
   З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384
   Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

   Крок 2. Сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:
   - копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
   - відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);
   - копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за останній квартал;
   - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронномув игляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
   - згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   - довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; неперебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

   Крок 3. Подати до уповноваженого банку заявку, підтверджуючі документи та копії наступних документів:
   - сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
   - сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
   - платіжногодоручення про оплату за насіння;
   - накладної (товарно-транспортноїнакладної) на придбане насіння;
   - акта про висів придбаного насіння.
   У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме: атестат на насіння - на базове насіння;
   свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;
   свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

   Підтримка надається через державні банки, їх відділення. На території Шепетівського району це – Приватбанк, Кредобанк, Укргазбанк та Ощадбанк.

   Крок 4. Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.
   Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Мінагрополітики двічі на рік до 10 липня та 1 грудня у паперовій та електронній формі. У разі коли одержувач подав належним чином оформлені заявку і підтверджуючі документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.
   Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння і подає його Мінагрополітики.
   Форма Заявки для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018.
   Даний матеріал не встановлює норм права і має лише рекомендаційний характер.

   Стародубова Валентина,
   головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва
   Головного Управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

05.03.2019