Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47. E-mail: shepetivkarda@gmail.com
Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 5-13-70, 5-13-60, 4-04-82, 5-11-60. Факс:5-12-58. E-mail: rda_shep@ukrpost.ua Прапор Шепетівського району
ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

НОВИНИ


На засіданні колегії облдержадміністрації обговорили стан розвитку промисловості Хмельниччини

   28 вересня в облдержадміністрації відбулося розширене засідання колегії, до участь в якому були запрошені керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦООВВ, голови райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення рад) рад, об’єднаних територіальних громад. Провів засідання голова облдержадміністрації Вадим Лозовий.
   Першим учасники колегії обговорили стан розвитку промисловості Хмельницької області. Доповідачем з цього питання виступив директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Юрій Гриневич.
   Як зазначив посадовець, в області здійснює діяльність 1030 промислових підприємств, 0,4% з яких великі, 14,1% – середні та 85,5% – малі та мікропідприємства.
   Індекс промислової продукції за січень-липень 2018 року становив 94,1 відсотка. У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у порівнянні з січнем-липнем 2017 року індекс промислової продукції становив 84,1%, переробній – залишився на рівні відповідного періоду минулого року (99,9%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 86,6 від­сотка.
   Аналізуючи причини скорочення випуску промислової продукції, Юрій Валентинович зазначив, що найбільше на цей показник вплинуло зменшення виробництва електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 13,4% (у тому числі у виробництві електроенергії – на 17,9%), оскільки чверть обсягу виробленої промислової продукції області припадає на відокремлений підрозділ “Хмельницька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”.
   Цим підприємством протягом 88 днів проводилися планово-попереджу­вальний та поточні ремонти енергоблоку № 1, що становить близько 42% від загальної кількості календарних днів за період січень-липень, а також 6 днів не працював енергоблок № 2 у зв’язку з неполадками у його роботі, а з 02 ве­ресня його роботу зупинено (планова тривалість ремонтних робіт – 80 днів). Крім того, 39 днів (з 23 листопада по 31 грудня 2018 року) триватиме планово-попереджувальний ремонт енергоблоку № 1.
   Завдяки стабільній роботі потужних промислових підприємств вдалося частково зменшити негативні наслідки від простоїв енергоблоків ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”.
   У добувній промисловості та розробленні кар’єрів найбільший спад виробництва спостерігався на Кам’янець-Подільському ПАТ “Гіпсовик” та його дочірніх підприємствах, ДП “Нігинський кар’єр”, ТОВ “Промтехнтранс”, ТОВ “Укрпром-буд”, ПрАТ “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”, КП “Сла­вутський піщаний кар’єр”, ТОВ “Гірник ВВ” та КП “Полонський завод “Маяк”. Основними причинами є складна та тривала процедура отримання спеціальних дозволів на користування надрами та недопоставка необхідної кількості напіввагонів, що замовляються в ПАТ “Укрзалізниця”, а у випадку із ДП “Нігинський кар’єр” – ще й відсутність законодавчо затвердженого меха­нізму перерахунку зайвосплачених коштів із сплати податків за проведені геологорозвідувальні роботи за користування надрами.
   У переробній промисловості виробництво промислової продукції збіль­шилося на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 11,3%; харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6%; ґумових і пластмасових виробів, іншої немета­левої мінеральної продукції – на 2,9%; а також з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,2 від­сотка.
   Поряд з позитивною динамікою показників у січні-липні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом минулого в деяких видах діяльності спосте­рігався спад. Так, обсяги металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, скоротилися на 14,9%, обсяги виробництва продукції машинобудування – на 6,9%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,1 відсотка.
   Незначне скорочення обсягів виробництва за окремими видами про­дукції спостерігалося на ПП “Алюм Плюс”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ДП “Красилівхіммаш” ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, ДП “НТК “Завод точної механіки”, ПВКП “Механік”, ПП “Квін-майстер”, ДП “Новатор”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ПП “Пакт”, ТОВ “Кабельний завод”, ТОВ НВФ “Адвісмаш”, ВП Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” тощо, що зумовлено, зокрема, такими факторами:
   - на ВП Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” з метою уник­нення затоварення готової продукції на складі (сільськогосподарських машин), їх виробництво у першому півріччі 2018 року було тимчасово призупинено, і лише з липня відновлено;
   - на ДП “Красилівський агрегатний завод” спад виробництва промислової продукції пов’язаний із зниженням попиту на сезонну продукцію (котли газові, котли твердопаливні, конвектори газові). З метою нарощування обсягів виробництва підприємство веде активну модернізацію технологічних процесів та впровадження нових видів продукції, освоює нові ринки збуту товарів народного споживання у країни ЄС, підписано угоду про поставки твердо­паливних котлів у Латвійську Республіку;
   - на ДП “Красилівхіммаш” ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” скорочено виробництво металевих баків, резервуарів та цистерн до 300 літрів для зберігання світлих нафтопродуктів, води через відсутність замовлень на продукцію;
   - на ДП “НТК “Завод точної механіки” внаслідок використання застарі­лого обладнання випущено декілька партій бракованої продукції, крім того, ДК “Укроборонпром” обмежено кількість замовлень на продукцію оборонного призначення;
   - ПП “Пакт” у звітному періоді втратило найбільшого покупця, який самостійно розпочав виробничу діяльність, внаслідок чого постала нагальна потреба в пошуку нових клієнтів; водночас, були тимчасові труднощі з постачальником сировини (міді);
   - ТОВ “Кабельний завод” змінено сировину, з якої виготовляється про­дукція (з міді на алюміній), у відпускних цінах спостерігається нарощування обсягів виробництва. Проте офіційний індекс вказує на його спад, так як відповідно до методики, якою керуються органи статистики, індекс обчислю­ється у натуральних величинах (наприклад, маса виробленої продукції).
   У 2018 році реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 24,3 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 15,9 млрд.грн., що на 10% більше ніж за відповідний період торік.
   У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадає на під­приємства міст Хмельницький, Нетішин та Кам’янець-Подільського району.
   У поточному році обсяг реалізованої промислової продукції у галузі до­бувної промисловості та розроблення кар’єрів найбільше наростили ПП “Ви­робничо-комерційне підприємство “Нігинсахкампром“ (у 2,3 раза), ТОВ “Ше­петівський гранкар’єр” (в 1,9 раза), ТОВ “Головчинецький гранкар’єр” (в 1,7 раза), ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” (в 1,7 раза), КП “Полонський завод “Маяк” (у півтора рази), ТОВ “Полонський спец­кар’єр” (в 1,4 раза) та ПАТ “Подільські Товтри” (в 1,2 раза).
   Поряд з позитивною динамікою відбулося скорочення обсягів реалізації продукції на ДП “Нігинський кар’єр” (у 3,8 раза), КП “Славутський піщаний кар’єр” (в 1,7 раза) та ТОВ “Промтехнтранс” (в 1,4 раза).
   Доповідач відзначив, що частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів від загального обсягу реалізації продукції в області становить усього 1,4 відсотка.
   У галузі переробної промисловості обсяги реалізації найбільше нарос­тили: ПАТ “Подільський цемент”, ТОВ “Мегатекс Індастріал”, ДП ПАТ “Обо­лонь”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Понінківська картонно-паперова фаб­рика-Україна”, ВП Волочиський машинобудівний завод ПАТ “Мотор Січ”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ПАТ “Теофіпольський цукровий завод”, ДП “Старокостянтинівський молочний завод” тощо.
   Попри позитивну динаміку у зазначеній галузі, цьогоріч, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через відсутність замовлень скоротили реалізацію продукції такі підприємства: ПП “Аграрна компанія 2004”, Філія ТОВ “Агробізнес” Волочиського, ТОВ “МІЛК ВОРД” Городоцького, ПрАТ “Деражнянський молочний завод” Деражнянського, ТОВ “Екоагропостач”, ТОВ “Верест” Дунаєвецького, ТОВ “Красилівський ливарний завод”, ДП “Кра­силівхіммаш”, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна”, ТОВ “Красилівагро­маш”, ТОВ “Агропартнер-1”, ТОВ “Завод “АТОНМАШ” Красилівського, Новоушицький хлібокомбінат ТОВ “Агробізнес” Новоушицького, ПАТ “Май­дан-Вильський комбінат вогнетривів” Полонського, ПАТ “Славутський соло­довий завод” Славутського, ТОВ “ЄВРО-ЦЕГЛА” Старокостянтинівського, ТОВ “Україна – 2001” Теофіпольського, солодовий завод ПрАТ “Оболонь” Чемеровецького, ТОВ “Нова цегла” Шепетівського районів, ПАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш”, КП “Кам’янець-Подільська міська друкарня”, ПрАТ “Сла­вутський пивзавод”, філія “Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал ПАТ “Українська залізниця”, ТОВ “Веснянка”, м. Хмельницький,
   Найбільшими експортерами області є ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Преттль-Кабель Україна”, ТОВ “Сіріус Екстружен”, ТОВ “Славутський ком­бінат “Будфарфор”, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА”, ДП “Новатор”, підприємства групи ТОВ “Красилівмаш”, які демонструють на закордонних рин­ках здатність наших вітчизняних підприємств виробляти конкурентоспро­можну продукцію.
   На 01 липня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати на промислових підприємствах становила 4,9 млн.грн. – а це 66,9% від загальної суми невиплаченої заробітної плати в області.
   На економічно активних підприємствах заборгованість становила 48,3 тис. грн., 58,4% якої – на підприємстві галузі виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування, решта заборгованості – на під­приємстві з виробництва харчових продуктів; на економічно неактивних – 285,0 тис.грн., на підприємстві добувної промисловості та розроблення кар’єрів ТОВ “Полонська гірнича компанія”; на підприємствах-банкрутах – 4617,7 тис.грн., 97,1% з якої на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів – ПАТ “Полонський гірничий комбінат (2,8 млн.грн.), ПрАТ Шепетівський гранкар’єр “Пронекс” (1,5 млн.грн.) та Корпорація “По­дільські мінерали”, решта заборгованості – на підприємстві з виробництва ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – ДП “Романінський цегельний завод”.
   У продовження роботи було заслухано доповіді керівників Білогірського, Красилівського, Ярмолинецького районів та міського голову м.Славути. Підсумовуючи обговорення перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко констатував, що незважаючи на усі труднощі, з якими промисловці Хмельниччини стикаються у процесі ведення своєї господарської діяльності, економіка області досить успішне йде шляхом інтеграції до європейського ринку.
   “Другий рік поспіль область має позитивне торговельне сальдо, тобто експортує більше продукції, ніж імпортує, а це означає, що ми в області залишаємо більше коштів на власний розвиток. Тому зараз особливу увагу потрібно звертати на розвиток підприємств та залучення інвестицій, – наголосив Володимир Ілліч. – Окрім того, керівництво Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА, голови РДА, міські голови мають напрацьовувати спільні заходи, спрямовані на зростання промислового виробництва та шукати нові шляхи розвитку підприємств, розглядати можливості їх модернізації та переорієнтації на потреби області.”

01.10.2018 р.