Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47. E-mail: shepetivkarda@gmail.com
Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 5-13-70, 5-13-60, 4-04-82, 5-11-60. Факс:5-12-58. E-mail: rda_shep@ukrpost.ua Прапор Шепетівського району
ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

НОВИНИ


ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВАМ ШЕПЕТІВЩИНИ НЕОБХІДНО ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

   З метою попередження нещасних випадків в лісовому господарстві Управління соціального захисту населення Шепетівської РДА наголошує на вимогах законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення лісосічних робіт.
   Лісосічні роботи слід виконувати згідно вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці. Дотримуватись інструкції з охорони праці, експлуатаційної документації на технічні засоби та інструкцій підприємства-виробника, що затверджуються та діють на підприємстві, карт технологічного процесу та нарядів-допусків. Адже основними причинами нещасних випадків зі смертельними наслідками в лісовому господарстві України, які сталися під час виконання лісосічних та вантажно-розвантажувальних робіт є порушення технологічного процесу та вимог інструкцій з охорони праці.
   Проведення лісосічних робіт, а саме виконання робіт підвищеної небезпеки необхідно здійснювати бригадою, яка повинна складатись не менш ніж з двох працівників, а організаційне та технологічне керівництво роботами має здійснювати майстер або інший працівник, які пройшли перевірку знань з безпечного ведення робіт.
   Типовими порушеннями, минулих років, для лісогосподарських підприємств є те, що до лісосічних робіт допускаються особи без фахової (професійної) підготовки. Керівник лісосічних робіт зобов’язаний щоденно перевіряти комплектність бригади, наявність і справність бензопили та допоміжних звалювальних засобів. В жодному разі не допускати одиночного звалювання дерев лісорубами без використання гідроклина чи гідродомкрата. За межами небезпечної зони повинен працювати інший працівник, який має спостерігати за роботою вальника. Працівники, що зайняті на лісосічних роботах повинні використовувати засоби індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети).
   Картами технологічного процесу необхідно завершувати доведення до відома бригад (ланок) і окремих працівників вимог з охорони праці, які відсутні в експлуатаційній документації на технічні засоби і в повній мірі не можуть бути включені в акти з охорони праці підприємства. Зміст карти технологічного процесу має відповідати вимогам Правил, які необхідні для регламентації безпечного ведення окремих видів робіт, враховувати особливості робочого об’єкта, виділених бригаді знарядь праці, прийнятої технології робіт, рівня повноти врахування вимог безпеки праці в інструкції з охорони праці та в інших документах для бригади. Під час їх розроблення максимум необхідної інформації слід подавати графічно та в табличній формі. Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють на підприємстві, та технологічні документи, які бригада або ланка повинні виконувати в доповнення до вимог карти технологічного процесу, в карті необхідно називати в розділі «Особливі вказівки».
   Управління соціального захисту населення Шепетівської РДА звертає увагу на посилені контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною. Забезпечені дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Проведені щорічного навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників. Забезпечені відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників. Не допущення до роботи осіб, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
   Бажаємо Вам плідної та безпечної праці!

09.08.2018 р.