Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Карла Маркса, 47.
Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (8-038-40) 5-13-70, 5-13-60, 4-04-82, 5-11-60. Факс:5-12-85. Прапор Шепетівського району
Головна сторінка
Iнформаційна довідка про р-н
Структура та керівництво
Розпорядження
Нормативно-правові акти занесені до державного реєстру
Правоохоронна діяльність
Економіка
Агропромисловий комплекс
Фізкультура і спорт
Охорона здоров'я
Освіта та культура
Голодомор 1932-1933рр.


Перейти на сайт Президента України
Перейти на сайт Верховної Ради України
Перейти на сайт КМУ
Перейти на сайт ВСУ
Сайт Управління Головдержслужби України в Хмельницькій області
Сайт Хмельницької обласної державної адміністрації
Сайт Хмельницької обласної ради
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Написати листа до 
Шепетівської РДА

НОВИНИПрес-конференція-презентація видання “Історія державної служби в Україні”

23 червня 2010 року об 11.00 в приміщенні Управління державної служби Головдержслужби України в Хмельницькій області відбулася прес-конференція-презентація видання “Історія державної служби в Україні” за участі начальника Управління Григорія Гоцького та завідувача сектором організаційно-кадрової роботи, юрисконсульта Максима Дзюбака
Прес-конференція відбулася у рамках відзначення 23 червня державними службовцями України професійного свята – Дня державної служби (відповідно до Указу Президента України від 04.04.2003 №291).
Інформація про п’ятитомник «Історія державної служби в України»

Інститутом історії України Національної Академії Наук України спільно з Головним управлінням державної служби України у 2009 році проведено масштабну науково-дослідну роботу «Історія державної служби в Україні». Поштовхом до проведення такої роботи стало перше дослідження історії державної служби в Україні та видання у 2008 році «Нарисів з історії державної служби в Україні». За результатами дослідження видано п’ятитомник «Історія державної служби в Україні», який включає двотомну монографію та тритомну збірку архівних історичних документів. За своїм масштабом дослідження не має аналогів в українській історичній науці.
У опублікованій двотомній монографії «Історія державної служби в Україні» аналізується широкий спектр проблем, пов’язаних з державотворчим процесом, організацією державного управління та державної служби, діяльністю державних службовців.
Кожен розділ підсумкової монографії базується на унікальному першоджерельному матеріалі із залученням іноземної історіографії, що дає можливість читачам знайомитися з найбільш важливими періодами історії держав, що існували на території України, політико-адміністративним устроєм, системою, даними, архівними документами та матеріалами, які жодного разу не були оприлюднені.
Зміст монографії поділяється на п’ять блоків:
• перший блок: охоплює періоди античності та середньовіччя. У ньому аналізуються структура влади, системи управління, політико-адміністративний устрій і посадові повноваження державних службовців у найдавніших державах на території України (Скіфії, слов'янських княжіннях, Україні-Русі і окремих князівствах після її дезінтеграції, васальних князівствах у Великому князівстві Литовському, українських воєводствах Речі Посполитої, Кримському ханаті тощо);
• другий блок: досліджує існування державної служби на території Запорозької Січі та Української козацької держави, а також на українських землях, загарбаних Росією і Австро-Угорщиною;
• третій блок: охоплює короткий, але винятково насичений період визвольних змагань українського народу 1917 – 1920 років У центрі уваги блоку авторським колективом визначені закономірності та особливості державотворчого процесу на території України після розпаду імперій;
• четвертий блок: проводить аналіз предмету дослідження у міжвоєнний період (українські землі у складі чотирьох держав) та під час Другої світової війни.
• п'ятий блок досліджує систему адміністрування в рамках соборної радянської української держави. Окремо розглянуто становлення і розвиток державної служби у незалежній Україні.
Органічною складовою Проекту є документальний тритомник, що нараховує близько 800 документів. Він включає у себе документи від V ст. до н.е. до сьогодення, вводячи до наукового обігу значну кількість матеріалів із Державного архіву України, Росії, Польщі, Угорщини. У тритомнику простежується розвиток адмінуправлінської традиції на українських землях з найдавніших часів до сучасності, а також відображена організація управління на українських землях у складі різних держав та в окупаційний період. Третій том містить науково-довідковий апарат документальної частини. Вказаний збірник містить документи і матеріали різнопланового характеру: грамоти, статути, універсали, листи, постанови, протоколи тощо. Усебічний аналіз дозволяє з достатньою повнотою розкрити державну службу як предмет людської діяльності. У цілому, підібрано доволі щільний хронологічно та різноплановий тематичний ряд документів, що відтворюються згідно правил археографічної обробки архівних матеріалів і містять усі необхідні елементи. Реалізація зазначеної науково-дослідної роботи приурочена до 90-річчя запровадження сучасної державної служби в Україні та здійснювалась на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про відзначення 90-річчя запровадження державної служби” від 11.06.08 № 817.
Розширена інформація про п’ятитомне видання «Історія державної служби України»